bp

Intensywny miesiąc klasy mundurowej. 

         W piątek 15.03.2019   na strzelnicy przy terenach rekreacyjnych Miłosna odbyło się szkolenie umiejętności strzeleckich  uczniów z II klasy mundurowej z ZSO nr 2 w Kwidzynie . Zajęcia na strzelnicy odbyły się w ramach zaplanowanych ćwiczeń praktycznych dla klasy mundurowej. Młodzież uczestniczyła w szkoleniu

przeprowadzonym przez Pana Jacka Synakiewicza z  zasad i warunków strzelania,  warunków bezpieczeństwa  na strzelnicy. Uczniowie pod nadzorem kierownika strzelania pana  p. J. Synakiewicza doskonalili swoje umiejętności z zakresu strzelania z  karabinku sportowego kbks. Młodzież doskonaliła  prowadzenie celnego ognia  z karabinka kbks  na odległość 50 metrów. Zajęcia  cieszą się ogromnym zainteresowaniem i sprawiają młodzieży bardzo dużo radości.  Strzelanie uczy pokory, samodyscypliny i panowania nad emocjami. Szkolenie mogło się odbyć dzięki współpracy i zaangażowaniu  KSSK "Gward". 

     W tym samym dniu, kwidzyńscy policjanci gościli uczniów z klasy I mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Młodzież zwiedzała komendę, poznawała pracę policjantów oraz zapoznała się z wyposażeniem używanym przez funkcjonariuszy w codziennej służbie. Podczas pogadanki policjanci zachęcali również uczniów do wstąpienia w szeregi formacji. Uczniowie zwiedzali budynek komendy oraz poznawali specyfikę pracy policjantów na poszczególnych stanowiskach, m.in. technika kryminalistycznego, funkcjonariuszy drogówki i policjantów na stanowisku kierowania. W czasie wizyty funkcjonariusze przedstawili uczniom wybrane przepisy regulujące funkcjonowanie formacji, ogólne zadania oraz uprawnienia policji, a także zachęcali uczniów do wstąpienia w szeregi policyjne omawiając cały proces rekrutacji i terminy przyjęć.

 13 marca uczniowie klasy III odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. To kolejna wizyta uczniów z kwidzyńskiej uczelni w więzieniu na Lotniczej. -- Zakład Karny w Kwidzynie od wielu lat prowadzi działalność profilaktyczno - edukacyjną młodzieży, mającą na celu zapoznanie ze specyfiką służby funkcjonariuszy oraz z metodami pracy i resocjalizacji w środowisku więziennym. Młodzież w czasie spotkania mogła od wewnątrz poznać strukturę więzienia, specyfikę pełnienia służby oraz wymagania jakim należy sprostać aby rozpocząć pracę w Służbie Więziennej - informuje rzeczniczka kwidzyńskiego więzienia.       Również w tym tygodniu dwukrotnie gościliśmy w szkole członków KSSK „Gward”, którzy przeprowadzili kolejne zajęcia z budowy broni oraz uczyli uczniów klas pierwszych zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Uczniowie mogli samodzielnie i na czas składać i rozkładać min. jeden z najbardziej popularnych model karabinu maszynowego jakim jest AK 47.

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”