styp2

STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Natalia Strzelecka              najlepszy uczeń II LO w r.szk2016/2017

 Katarzyna Barańska         najlepszy uczeń  SLO w r.szk. 2016/217

Stypendium w ramach projektu Marszałka Województwa Pomorskiego

Marlena Bagińska, Kacper Grudniewski

 

W czwartek 7 grudnia  2017r. odbyła się uroczystość rozdania Stypendiów Starosty Powiatu Kwidzyńskiego. Łącznie 113  uczniów i studentów otrzymało tegoroczne stypendia. 

Wśród nich najliczniejszą grupę – 39 osób , stanowili uczniowie naszej szkoły. Uroczystość uświetniały występy młodych muzyków z Państwowej  Szkoły Muzycznej w Kwidzynie.

Stypendia z rąk Starosty Pana Jerzego Godzika i Członka Zarządu Pani Danuty Woronowicz odebrali:

Absolwenci:

Kamil Breska, Julia Bruszczak, Dorota Chojnacka, Aleksandra Dudek, Zuzanna Gajko, Paweł Kochański, Wiktoria Kozłowska, Patrycja Lewandowska, Łukasz Polakiewicz, Patrycja Rozwadowska, Oliwia Trębińska, Marta Trzaska, Michał Wysocki, Paweł Wysocki

Uczniowie II LO:

Łukasz Barbarewicz, Krzysztof Białkowski, Wojciech Budziak, Wiktoria Dudek , Maciej Duszyński, Małgorzata Duzinkiewicz, Marta Greglewska, Aleksandra Jerzyk, Jan Kapica, Martina Kędziora, Agnieszka Klimek, Michał Kłos, Kamil Kozakiewicz, Gabriela Lehle, Karolina Lewandowska, Kacper Łąsiak, Kinga Łompieś, Julia Łoś, Paweł Łożuk, Maciej Muszyński, Natalia Strzelecka, ZuzannaWajs, Piotr Walenczewski

Uczniowie SLO

Katarzyna Barańska  i  Klaudia Dobosz

WSZYSTKIM STYPENDYSTOM SKŁADAMY GORĄCE GRATULACJE !

 

 

 

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”