Wysokie miejsce II LO w Ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektywy” 2017!!!


Nasza szkoła ma powody do dumy i radości – w corocznie opracowywanym przez „Perspektywy” rankingu szkół, w kategorii LICEA 2018, nasza szkoła uplasowała się na wysokim 346 miejscu w Polsce. Jest to najwyższa jak do tej pory nasza lokata w rankingu. W województwie pomorskim zajęliśmy wysokie 23 miejsce!

Po raz kolejny II LO otrzymało również honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2018”??, zdobywając tzw. Brązową Tarczę. Przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia za miejsce w ogólnopolskim rankingu to wynik ciężkiej pracy całej naszej szkolnej społeczności i świadczy zarówno o wysokich wynikach nauczania oraz o licznych sukcesach.