reg bp

 

Klasa mundurowa  jest propozycją dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem państwa i podjęciem pracy w służbach mundurowych. 

Klasa przygotowuje do kontynuowania nauki w szkołach dla służb mundurowych (policja, straż pożarna, straż graniczna, szkoły wojskowe) oraz w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także na AWF, Ratownictwie Medycznym i innych. Program, który realizowany jest w tej klasie oraz działania uczniów i nauczycieli  klasy mundurowej przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa w regionie. Duży nacisk położony jest nauczanie przedmiotów z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa. Zostało to już dostrzeżone przez samorządowców, którzy w tym roku przyznali Honorową Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu klasom mundurowym realizującym program „Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla klas mundurowych”.  

#Dołącz do nas

 2lo-kwidzyn.pl         facebook.com/2LOKwidzyn

 

Uczniowie mają tygodniowo 10 godzin wychowania fizycznego, w ramach których odbywają się zajęcia z samoobrony i technik interwencji, pływania, strzelania. Zajęcia z  ratownictwa i pierwszej pomocy, zajęcia z terenoznawstwa i musztry. Klasa mundurowa wyjeżdża na obozy sprawnościowe. Klasa Bezpieczeństwo publiczne realizuje zajęcia uzupełniające:funkcjonowanie służb mundurowych, edukacja prawna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pierwsza pomoc  przedlekarska, podstawy psychologii.

Działania klas mundurowych widoczne są w regionie. Sami uczniowie są szkoleni przez profesjonalnych ratowników ale również sami szkolą i pomagają różnym instytucjom w szkoleniach oraz zajęciach w przedszkolach, szkołach,  zakładach pracy oraz uczelni wyższej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Biorą udział również w konkursach z zakresu pierwszej pomocy, w których zajmują wysokie lokaty.

 Działania oraz fotorelacje :

 • Rejonowe zawody z pierwszej pomocy PCK 2016 rok – wygrana i II miejsce
 • 5 defibrylatorów na 25-cio lecie Jabila w Kwidzynie – wygrany projekt – przekazanie 01.12.2016 r.
 • „RENAWA” 17.09.2016 r. – zabawy integracyjne, nauka pierwszej pomocy
 • PCK + Grupa Muszkieterów – nauka pierwszej pomocy „Zbieramy krew dla Polski”
 • Europejski dzień przywracania akcji serca 17.10.2016
 • Próba bicia rekordu Guinnessa w największej lekcji resuscytacji 17.10.2016 (397 osób w Kwidzynie)
 • Szkolenia z zakresu RKO + AED w ramach realizacji projektu w I KBO
 • Szkolenia (pierwsza pomoc) w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Kwidzyn – wraz z OSP Pastwa
 • Pomoc w zebraniu środków na zakup AED dla OSP Pastwa
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla MDP Czarne Dolne (18 uczestników) – 24.01.2017 r.
 • Pomoc w prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla studentów AMW 11,12,28.01.2017 r.
 • XXXV zawody rejonowe PCK w pierwszej pomocy 05.05.2017 r. (wygrana)
 • Okręgowe zawody PCK – 27.05.2017 r. (5 miejsce)
 • Zajęcia z pierwszej pomocy w ramach kursu wychowawcy kolonijnego 11.06.2017 r.
 • Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy w AMW w Gdyni w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 25.05.2017 r.
 • Obóz MDP Wambierzyce – Katarzyna Barańska prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy 23.06 – 14.07.2017 r.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla wczasowiczów w ośrodku wypoczynkowym w Klasztorku 18.08.2017 r.
 • Pokaz pierwszej pomocy podczas Dni pszczelarza (Rozpędziny) 19.08.2017 r.
 • Bądki festyn – nauka pierwszej pomocy 09.09.2017 r.
 • Szkolenie instruktorskie nauki pierwszej pomocy dla uczniów klas mundurowych 15.09.2017 r.
 • Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej RENAWA 16.09.2017 r. – pokazy z pierwszej pomocy oraz konkurencje integracyjne
 • Udział uczniów w konferencji naukowej Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych – pokaz użycia AED w ramach prelekcji na temat: Automatyczne defibrylatory zewnętrzne jako szansa na ratunek dla osoby w stanie nagłego zatrzymania krążenia 13.10.2017 r.
 • Pomoc w szkoleniu z pierwszej pomocy pracowników firma BM 21.10.2017 r.
 • Niepubliczne Przedszkole nr 2 – pierwsza pomoc dla dzieci 02.11.2017 r.
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – pierwsza pomoc
 • Program edukacyjny nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie gminy Kwidzyn zajęcia z pierwszej pomocy we wszystkich szkołach na terenie gminy Kwidzyn – listopad 2017 r.
 • Pomoc w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy grona pedagogicznego w SP Wandowo – 13.12.2017 r.
 • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 03-19.11.2017
 • Pomoc w prowadzeniu zajęć z pierwszej pomocy dla studentów AMW 10 i 11.01.2018 r.
 • Przeszkolenie wolontariuszy WOŚP z pierwszej pomocy 10.01.2018 r.
 • Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy w ramach 26 finału WOŚP 14.01.2018 r.
 • Pokazy i szkolenie z pierwszej pomocy w Niepublicznym Przedszkolu Jedyneczka w Kwidzynie 27.02.2018 r.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy w ramach kursu asystent nauczyciela 09.03.2018 r.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Kwidzynie 15.03.2018 r.
 • Pokazy pierwszej pomocy w ramach „Dnia otwartego” w ZSO nr 2 w Kwidzynie 21.03.2018 r.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów SP Obrzynowo ok 100 dzieci 27.03.2018 r.

Celem naszej innowacji jest opanowanie przez ucznia wiedzy:

 • w zakresie obowiązującego prawa,
 • wiedzy i umiejętności  z udzielania pierwszej  pomocy przedlekarskiej oraz ratownictwa medycznego.
 • w zakresie administracji publicznej,na temat zadań, uprawnień  i obowiązków funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • w zakresie bezpieczeństwa  publicznego,
 • wiedzy i umiejętności strzeleckich,
 • wiedzy i umiejętności w zakresie musztry
 • sprawności fizycznej – przygotowanie do testów  sprawnościowychtechnik interwencji i samoobrony,

 Uczniowie korzystają  z zasobów materialnych  Stowarzyszenia "GWARD"

 • mają możliwość zdobycia patentu strzeleckiego;
 • doskonalą swoje umiejętności strzeleckie;
 • biorą udział w zawodach strzeleckich;
 •  biorą udział w szkoleniach i wykładach na temat historii broni;
 •  mają możliwość współpracy z partnerami Stowarzyszenia.

Współpracujemy ze Strażą Pożarną dzięki czemu uczniowie mają możliwość:

 • zapoznania się ze sprzętem przeciwpożarowym oraz ratowniczym,
 • poznania sposobów działań jednostek straży pożarnej,
 • uczestniczą w pogadankach  dotyczących profilaktyki przeciwpożarowej,
 • spotykają się z zawodowymi strażakami,
 • biorą udział w zajęciach praktycznych na terenie OSP Pastwa,

Uczniowie kończą kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”