Wymagane dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 2:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły według wzoru zamieszczonego w systemie rekrutacji elektronicznej –https://www.nabor.pcss.pl/kwidzyn
 2. potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 3. potwierdzona kopia zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad,
 5. kandydaci do klasy sportowej dołączają do podania opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe (zał. A), opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza. Podstawą prawną wydania opinii są: 

  Artykuł 137 ustęp 4 Ustawy z 14 grudnia 2016. Prawo Oświatowe,

          oraz

           ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r.

 1. pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna (zał. C). 
 2. kandydaci do klasy „Bezpieczeństwo publiczne” dołączają do podania zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, opinię wychowawcy lub pedagoga o predyspozycjach do danej klasy (zał. B), pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna (zał. C),
 3. Karta informacyjna kandydata,
 4. Deklaracja wyboru języka obcego,
 5. Karta zdrowia po przyjęciu do szkoły,
 6. 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).

Podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do ZSO Nr 2 jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zgodnie z podanym harmonogramem.

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”