Bez tytułu

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
na rok szkolny 2018/2019

 

 • od 13 maja do 18 czerwca  – składanie podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 6 czerwca – przeprowadzenie testów sprawnościowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego;
 • do 10 czerwca – ogłoszenie wyników testów sprawnościowych;
 • 19 czerwca - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły;
 • od 21 czerwca od godz. 12.00 do 25 czerwca do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty/ gimnazjalnego kopie lub oryginał powyższe dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym. 
 • do 4 lipca do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań  o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 5 lipca do godz. 12.00  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych;
 • do 10 lipca do godz. 14.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 12 lipca od godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
 • do 15 lipca do godz. 15.00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc;

Podstawa prawna  ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2019 r.

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”