reg bp

WYNIKI TESTU SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE KLASA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. 

chłopcy po gimnazjum

dziewczęta po gimnazjum

chłopcy po podstawówce

dziewczęta po podstawówce

WYNIKI TESTU W TERMINIE DODATKOWYM 11.06.2019. 

chłopcy po gimnazjum

dziewczęta po gimnazjum

chłopcy po podstawówce

dziewczęta po podstawówce

 

 

UWAGA !!!

ZALICZONY  TEST  SPRAWNOŚCIOWY NIE OZNACZA ŻE DANY KANDYDAT ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ  DO KLASY , JEST TO JEDNO Z KILKU KRYTERIÓW, KTÓRE KANDYDAT MUSI SPEŁNIĆ.

OSOBY, KTÓRE PRZYSTĄPIĄ DO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO W INNYM TERMINIE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA OSOBNEJ LIŚCIE.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie informuje, że dodatkowy  test sprawnościowy do klas mundurowych odbędzie się  11 czerwca 2019 (wtorek) o godzinie 900 na stadionie miejskim. 

TEST SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE 

DO SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KWIDZYNIE – KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

Informujemy, że w dniu testu sprawnościowego należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem, zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do testu oraz zgodę rodziców/opiekunów na udział w teście sprawnościowym. Zgodę tę można pobrać tu lub odebrać w wersji papierowej w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie.

pr

WYNIKI TESTU SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE KLASA SPORTOWA

chłopcy po gimnazjum

dziewczęta po gimnazjum

chłopcy po podstawówce

dziewczęta po podstawówce

INFORMUJEMY ŻE OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W  TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT ORAZ LEKKATLETYKA ZALICZYŁY TEST POZYTYWNIE.

ZALICZONY  TEST  SPRAWNOŚCIOWY NIE OZNACZA ŻE DANY KANDYDAT ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ  DO KLASY , JEST TO JEDNO Z KILKU KRYTERIÓW, KTÓRE KANDYDAT MUSI SPEŁNIĆ.

 

 

TEST SPRAWNOŚCI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

DO SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KWIDZYNIE - KLASA O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ  

 

Informujemy, że w dniu testu sprawnościowego należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem, zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do przystąpienia do testu oraz zgodę rodziców/opiekunów na udział w teście sprawnościowym. Zgodę tę można pobrać tu lub odebrać w wersji papierowej w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie.

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”