suc2 Konsultacje dla uczniów 7-11 październik. 

Konsultacje nauczycielskie przeznaczone są dla uczniów i odbywają się wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły.
2. Celem konsultacji jest:
a. wspieranie uczniów w ramach pomocy dydaktycznej,
b. pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
c. pomoc uczniom, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
d. umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności (zgodnie z procedurą),
e. umożliwienie poprawy oceny.
 
 
Plan konsultacji:
 
      7-11.10.2019
No nazwisko imię data godzina sala
1 Andrejunas Elena  8.10.2019 15:10 030
5 Bera Mariola  8.10. 14:15 czytelnia
7 Braun Elżbieta 9.10.  16:00 15
8 Braun Ewelina  7.10. 15:15  gab. dyrektora
9 Braun Jarosław  7.10 15:15  19
10 Chwiędacz-Feluś Ewa  9.10  15:15  107
11 Czajkowska-Miś Aleksandra  7.10 14:15  107
12 Dąbrowski Henryk  8.10 15:15  s.gimn.
14 Depka Anna  11.10  16:00  17
15 Drzewińska Małgorzata  11.10  15:15  19
16 Duzinkiewicz Albert  7.10  15:15  108
17 Gabriel Krzysztof  8.10 14:20  0.14
18 Gajda Danuta  nb nb nb
19 Gerke Krzysztof  8.10 15:15 sala gimn.
20 Gostkiewicz Marzena  7.10 18:00  17
21 Jędras Przemysław  7.10 15:15 s.gimnastyczna
22 Kamowska Grażyna  18.10 12:25  p.nauczycielski
23 Kapica Wojciech 07.10.2019 15:15 gab. wice.
24 Kołłupajło Maria  10.10  15:15  113
25 Kozłowska Justyna      
26 Kuc Dariusz      
28 Łyżwiński Dariusz  8.10 15:15  s.gim.
30 Mertin-Wróbel Marzena  10.10 15:15  108
32 Nowicka-Klawitter Małgorzata  10.10 15:15  s.gim
33 Olchowik Mariusz  9.10 16:00  12
34 Pałkowski Daniel  9.10 15:15  014
35 Piasek Katarzyna  nb. nb. nb.
36 Podgórska Wiesława  9.10 15:15  117
37 Radomska Agnieszka  10.10 15:15 24
38 Rośleń Agnieszka  10.10 15:15 20
39 Sawicki Marcin  8.10 15:15  s.kinowa
40 Skoczek Krzysztof  9.10 15:15  
41 Stefanowicz Agnieszka  8.10  15:15  14
42 Strzelczyk Beata  10.10 15.15  210
43 Szumowski Jarosław  7.10 15:15  19
44 Szwanke Marek  8.10  15:15  208
45 Szynkiewicz Beata  nb nb nb
46 Ślusarska Katarzyna  9.10 15:15  17
47 Taczkowska Hanna  10.10 15:15 g. pedagoga
48 Telefus Danuta  8.10 15:15  105
49 Tulisz Adam  9.10 15:15  s.gim.
50 Widz Katarzyna  16.10 15:15 110
51 Wiśniewski Piotr  8.10 15:15  15
52 Wojciechowska Katarzyna  17.10 15:15  207
53 Woźniak Teresa  10.10 15:15 117
54 Zamośna Małgorzata  11.10 15:15  200

Breadcrumbs