KOMUNIKAT zsoDla rodziców i uczniów ZSO nr2 w Kwidzynie!

Dyrekcja ZSO nr 2 w Kwidzynie informuje, że na mocy rozp. MEN z 24.04.2020r. zdalne nauczanie w szkołach zostało przedłużone do 24 maja 2020. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. 

 

 

Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w formie ustalonej przez nauczyciela zgodnie z planem zajęć umieszczonym w dzienniku elektronicznym.  Nauczyciele przekazują na bieżąco z jakich narzędzi komunikacji będą korzystać podczas kolejnych zajęć.

Odbieranie informacji od nauczycieli, wychowawców i dyrekcji szkoły jest obowiązkiem każdego ucznia .

Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi do zdalnego nauczania w ZSO nr 2 w Kwidzynie będą:

(należy także zapoznawać się z ogłoszeniami i komunikatami)

  • System chmurowy Office365 (office.com) – aplikacja TEAMS
  • Inne formy ustalone i wskazane przez nauczyciela uczącego.