Kontakt

Strona w przebudowie. Masz sugestię, chcesz zadać pytanie ? Napisz do nas, a wkrótce odpowiemy !

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
Projektujemy & Kodujemy
Strona w przebudowie. Masz sugestię, chcesz zadać pytanie ? Napisz do nas, a wkrótce odpowiemy !
Prosto & Szybko
Strona w przebudowie za pomocą intuicyjnego interfejsu Gantry 5.
Przeciągnij & Upuść
Tworzymy dynamiczny interfejs układów oraz menu

 lowysp           Harmonogram rekrutacji do klas II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie  na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas II Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Wyspiańskiego

na rok szkolny 2020/ 2021
dla absolwentów szkół podstawowych

do pobrania .pdf

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje;

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;

do 11 sierpnia 2020 r.

6.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;

12 sierpnia 2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.do godz. 15.00

8.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

19 sierpnia do godz. 14.00 

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc;

19 sierpnia 2020 r.

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 sierpnia 2020 r.

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły