parents Konsultacje zdalne dla uczniów o od 1 do 5 czerwca 2020. 

  Zgodnia z harmonogramem konsultacji między 1 a 5 czerwca odbędą się ostatnie konsultacje w tym roku szkolnym dla uczniów.
KONSULTACJE II SEMESTR 2019/20
      1-5.06.2020
No nazwisko imię data godzina Teams
1 Andrejunas Elena 03.cze 15:15-16:00 Librus
2 Babicki Mariusz 04.cze 15:15-16:00 Teams
3 Balawejder Mariusz 03.cze 15.00-15.45 Teams
4 Bera Mariola 04.cze 15:00-15:45 Teams
5 Braun Elżbieta 03.06.2020 14.15-15.00 Teams
6 Braun Ewelina 03.06. 14:15-15:00 Teams
7 Braun Jarosław 02.cze 14:15-15:00 Teams
8 Chwiędacz-Feluś Ewa 03.cze 13:30-14:15 Teams
9 Czajkowska-Miś Aleksandra 01 czerwca  14.15-15.00 Teams
10 Dąbrowski Henryk 02.cze 15.00-15.45 Teams
11 Denega Ewa 03.cze 15.00-15.46 Teams
12 Depka Anna 03.cze 15.00-15.47 Teams
13 Drzewińska Małgorzata 03.06. 14.30-15.15 Teams
14 Duzinkiewicz Albert 03.06. 14.30-15.16 Teams
15 Gabriel Krzysztof 02.cze 15:00-15:45 Teams
16 Gajda Danuta 03.cze 15:00 - 15:45 Teams
17 Gerke Krzysztof 02.cze 15:00-15:45 Teams
18 Gostkiewicz Marzena 01.cze 16.00-16.45 Teams
19 Jędras Przemysław 1.06. 16:00-16:45 Librus
20 Kapica Wojciech 1.06. 15:00-15:45 Teams
21 Kołłupajło Maria 1.06. 15:00-15:45 Teams
22 Kozłowska Justyna 03.cze 15:00-15:45 Teams
23 Kuc Dariusz 03.cze 15:00-15:46 Teams
24 Kupc Mariusz 03.cze 15:00-15:47 Teams
25 Łyżwiński Dariusz 02.cze 15:00-15:45 Teams
26 Margulewicz Wojciech 03.cze 15:00-15:46 Librus
27 Mertin-Wróbel Marzena 03.cze 15.00-15.45 Teams
28 Mroczkowski Maciej 04.cze 15.00-15.46 Teams
29 Nowicka-Klawitter Małgorzata 04.cze 15.00-15.47 Teams
30 Olchowik Mariusz 1.06. 15-15 45 Librus
31 Pałkowski Daniel 3.06. 15.15-16.00 Teams
32 Podgórska Wiesława 3.06. 15.15-16.00 Teams
33 Radomska Agnieszka 01.cze 15:00-15:45 Teams
34 Rośleń Agnieszka 01.cze 15.00-15.45 teams
35 Sawicki Marcin 02.cze 15.00-15.46 teams
36 Skoczek Krzysztof 02.cze 15.00-15.47 teams
37 Stefanowicz Agnieszka 02.06. 15.00- 15.45 Teams
38 Strzelczyk Beata 02.cze 14.20.15.05 Teams
39 Szumowski Jarosław 01.cze 15:05- 1600 Teams
40 Szwanke Marek 01.cze 15.00-15.45 Teams
41 Szynkiewicz Beata 01.czerwca 15.00-16.00 Teams
42 Ślusarska Katarzyna 01.czerwca 15.00-16.01 Teams
43 Taczkowska Hanna 2 czerwca 14.20 - 15.05 Teams
44 Telefus Danuta 01.cze 15.15-16.00 Teams
45 Tubaja  Alicja 01 czerwca  14.15-15.00 Teams
46 Tulisz Adam 2 czerwca  14.15-15.01 Teams
47 Widz Katarzyna 2 czerwca  14.15-15.02 Teams
48 Wiśniewski Piotr 4 czerwca  14.15-15.03 Teams
49 Wojciechowska Katarzyna 4 czerwca 15.15-16.00 messenger
50 Woźniak Teresa 3 czerwca 13.30-14.15 Teams
51 Zamośna Małgorzata 3 czerwca 14.15-15.00 Teams
 Cel konsultacji:
a. wspieranie uczniów w ramach pomocy dydaktycznej,
b. pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
c. pomoc uczniom, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
d. umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności (zgodnie z procedurą),
e. umożliwienie poprawy oceny.
 
 
 
 
 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”