Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

logo projektu  Warsztaty projektowe Wspieram duchem - pomagam, bo umiem . Idziemy dalej"

 Projekt jest kontynuacją szkoleń instruktażowych prowadzonych dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkół podstawowych przez uczniów klas Bezpieczeństwo Publiczne – edukacja dla służb mundurowych. W roku szkolnym 2021/2022

prowadzone będą zajęcia, podczas których spopularyzujemy wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci
i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych Kwidzyna, a także (w miarę możliwości transportowych) przedszkoli i szkół wiejskich powiatu kwidzyńskiego.

W roku szkolnym 2021/2022 nazwę projektu rozszerzyliśmy o zwrot „(…) Idziemy dalej”,co oznacza wznowienie założonych celów macierzystego projektu. Chcąc też wspierać młodzieżw ich rozwoju, by nie tylko dzielili się wiedzą, ale także ją zdobywali, zorganizowane zostaną dla uczniów klas mundurowych, sportowych oraz biologiczno-chemicznych wykłady/zajęcia warsztatowe z zakresu fizjologii uroginekologicznej prowadzone przez wykwalifikowaną fizjoterapeutkę, Panią Zofię Barcikowską - pracownika Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej).

W bieżącym projekcie uczniowie klas trzecich mundurowych będą prowadzili pokazy instruktażowe. Uczniowie klas pierwszych i drugich zaangażowani w projekt, zanim zdobędą umiejętności ratownicze, będą pełnili rolę pozorantów i pomagali technicznie. Do wszystkich zajęć młodzież przygotowuje wykwalifikowany ratownik medyczny.

 Uczniowie do realizacji projektu przygotowują się merytorycznie, doskonalą swoje opanowanie i podejście do grupy wiekowej, z którą przyjdzie im pracować. Do pokazów koordynator projektu angażuje młodzież uznaniowo. Docelowo szkoleniowcy będą prowadzić zajęcia z grupą przedszkolaków, dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do udziału w  projekcie. Na każdy pokaz koordynator (instruktor z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy, ratownik) zaangażuje kilkunastu mundurowych.

Podczas każdego pokazu koordynator wprowadzi uczestników w zakres szkolenia. W trakcie ogólnej części merytorycznej opowie o zasadach udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach dostosowując tematykę do wieku uczestników. Po prezentacji uczestników podzieli
na grupy, w których będą ćwiczyli praktycznie udzielanie pomocy na poszczególnych fantomach (dorosły – w tym ze szkoleniowym AED, niemowlę) oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. W miarę możliwości i w zależności od grupy docelowej grupa szkoleniowa pokaże techniki bandażowania i zakładania opatrunków, usztywnienia kończyn lub głowy wykorzystując wyposażenie plecaków ratowniczych. Z założenia każdy z małych uczestników przejdzie przez każdy etap szkolenia (na każdym z fantomów), a na zakończenie pokazu otrzyma certyfikat. Dla najbardziej zaangażowanych koordynator przewiduje nagrody, które pozyskał
we własnym zakresie.

Projekt posługuje się własnym logo. Realizacja projektu na bieżąco będzie prezentowanana stronie szkoły lub szkolnym facebooku oraz w lokalnych mediach.

Cele projektu 

Głównym celem projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności oraz dotarcie do jak największej liczby dzieci i młodzieży z pokazami instruktażowymi. Skutkiem tego ma być zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miastai powiatu. W misję projektu wpisano też rozwój uczniów naszej szkoły, którzy będą mogli wziąć udział w zajęciach z fizjologii/fizjoterapii, gdzie poszerzą swoją wiedzę, wykorzystując zagadnienia podczas samokształcenia. Dowiedzą się też na czym polega praca fizjoterapeuty, co pozwoli im zaplanować własną przyszłość.

Uczniowie kontynuujący naukę w klasach mundurowych w ZSO nr 2 w Kwidzynie ciągle doskonalą swoje umiejętności. Są cierpliwi i empatyczni, czym budują swój autorytet wśród grupy rówieśniczej. Także z zaangażowaniem współpracują ze środowiskiem lokalnym a udziałw projekcie "Wspieram duchem – pomagam, bo umiem. Idziemy dalej” zmotywuje ich jeszcze bardziej do dzielenia się zdobytą wiedzą.

                                                                                                 

                                                                                                       Koordynator projektu                                                         

                                                     Wspieram duchem – pomagam, bo umiem. Idziemy dalej                                                      

                                     ks.Daniel Pałkowski

Gazetka ekologiczna
New
Gazetka ekologiczna
Gazetka ekologiczna- kryzys klimatyczny
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
Religia w regionie
menu
Religia w regionie
SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.