Formularze dokumentów obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

 

Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników egzaminu maturalnego                pobierz.pdf

 Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii i etyki - uczniowie niepełnoletni.        pobierz.pdf

Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii i etyki - uczniowie pełnoletni.             pobierz.pdf

 Oświadczenie o nie uczęszczaniu na lekcje wdż - uczniowie niepełnoletni.                pobierz.pdf

Oświadczenie o nie uczęszczaniu na lekcje wdż  - uczniowie pełnoletni.                     pobierz.pdf

Prośba o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.                                                   pobierz.pdf

Prośba o wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa.                                                    pobierz.pdf

Prośba o wydanie  dokumentów.                                                                                  pobierz.pdf

Regulamin usprawiedliwiania                                                                                       pobierz.pdf

Regulamin porządkowy                                                                                               pobierz.pdf

 Prośba o wyrażenie zgody na warunkową promocję do klasy programowo wyższej.  pobierz.pdf

Wniosek o zmianę klasy.                                                                                               pobierz.pdf

Wniosek o zmianę rozszerzenia.                                                                                  pobierz.pdf

Procedury bezpieczeństwa                                                                                           pobierz.pdf     

Zestaw programów                                                                                                       pobierz.pdf 

Program wychowawczy                                                                                                 pobierz.pdf 

 

 

 

 

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”