Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

 akt tabW roku szkolny 2020/21 nasza placówka przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono dwa interaktywne dotykowe monitory SMART o przekątnej ekranu 78" dla Sportowego Liceum Ogólnokształcącego oraz 2 dla II Liceum Ogólnokształcącego..

Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

 1. Uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Uczestniczenia w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Wyznaczenia szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
 5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

E-koordynatorem, Programu w naszej szkole jest  p. Elżbieta Braun.

W dniu 11 grudnia 2020 zawiązano Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli w Kwidzynie. Utworzyły ją: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie,

Zespół Szkół w Prabutach,

Kwidzyńskie Szkoły Społeczne.

Odbyły się 3 spotkania sieci mizyszkolnej.

Poniższa galeria pokazuje zajęcia w trakcie, których nauczyciele oraz uczniowie korzystają z aktywnej tablicy. (powrót)

at 2

at 3

at 4

at 5

Szkolenia zewnętrzne nauczycieli w ramach TIK 

 1. „Kompetencje cyfrowe w pracy pedagogicznej- narzędzioteka nauczyciela”- EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych, grudzień 2020r. (1 osoba), 
 2. Nowoczesne technologie w edukacji. Wirtualna gazetka szkolna”- REWERS, OŚRODEK SZKOLENIA NAUCZYCIELI, styczeń 2021r. (14 osób), 
 3. Od wykresu do sukcesu, czyli wizualizacja danych w praktyce - CEN  
 4. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych metodą online - CEN  
 5. Zaprezentuj się! Przegląd prostych narzędzi do atrakcyjnych prezentacji online - CEO  
 6. Zdalni nauczyciele i zdalni uczniowie.  Od potrzeb do rozwiązań - Learnetic  
 7. X Kongres E(x)plory pt. Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji - Fundacja Zaawansowanych Technologii ,
 8. Jak bezpiecznie i świadomie korzystać z innowacji technologicznych w usługach finansowych - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 
 9. Klasa w sieci. Organizacja lekcji  w warunkach kształcenia na odległość - Nowa Era ,
 10. Jak prowadzić  sprawdziany oraz testy on-line - Nowa Era, 
 11. Jak urozmaicić i ułatwić lekcje zdalne z fizyki? - Nowa Era , 
 12. Najnowsze trendy w edtech,  czyli edukacji technologicznej - Nowa Era ,
 13. Proste narzędzia TIK  wspierające nauczanie i realizację  projektów edukacyjnych on-line - Nowa Era  
 14. Materiały Nowej Ery w nauczaniu hybrydowym  i zdalnym z wykorzystaniem zespołów klasowych w aplikacji Microsoft Teams - Nowa Era  

ESA
New
ESA
Edukacyjna Sieć Antysmogowa
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Inspirujące przykłady
Sprawdź
Inspirujące przykłady
Projekt rozwijający kompetencje oraz świadomość młodego człowieka
Stan powietrza
menu
Stan powietrza
Stan powietrza
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.