Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

 historia2    HISTORIA  SZKOŁY 1991- 2001

W Kwidzynie do 1991 roku funkcjonowało jedno Liceum Ogólnokształcące dawne Gimnazjum Polskie. W marcu 1991 roku kurator elbląski Sylwester Kalinowski, po konsultacji z władzami Kwidzyna oraz dzięki zaangażowaniu dyrektor delegatury Jadwigi Gajdamowicz podjął decyzję o powołaniu do życia w mieście II Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła miała rozpocząć działalność dydaktyczną od 1 września tego samego roku. Odpowiedzialnym za stworzenie szkoły został  Mariusz Król, obecny dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Początki były bardzo trudne, ponieważ nie było stałej bazy ani wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania szkoły. Od marca do września to zbyt krótki okres, by zorganizować od podstaw nową szkołę. Jednak dzięki daleko idącej pomocy władz miasta w osobach burmistrza  Jerzego Godzika i wiceburmistrza  Leszka Czarnobaja, ówczesnego proboszcza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego księdza Wojciecha Kruka, oraz ludzi dobrej woli szkoła rozpoczęła pracę zgodnie z planem czyli od 1 września w wynajętych pomieszczeniach Domu Katechetycznego im Jana Pawła II przy ulicy Słowackiego. W pierwszym roku działalności szkoła otworzyła cztery oddziały dla 125 uczniów, których uczyło 13 nauczycieli. Troje z nich było zatrudnionych na pełnym etacie,  natomiast pozostali byli nauczycielami tzw. Dochodzącymi. 

 Szkoła nie dysponowała żadnym boiskiem. Zajęcia wychowania fizycznego  odbywały się w nieogrzewanym baraku i na pływalni miejskiej .

Równocześnie z podjęciem działalności pedagogicznej rozpoczęto starania o stałą bazę lokalową. Zostały one uwieńczone sukcesem w roku 1993.  Rada Miejska i Kuratorium Oświaty w Elblągu podjęły decyzję o budowie nowego budynku szkolnego dla II LO w Kwidzynie. Jesienią 1993 r rozpoczęły się prace budowlane.    Był to pamiętny dzień dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Jak jeden mąż udali się na ulicę bez nazwy, aby dokonać wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły. Otaczał ich księżycowy krajobraz: zwały błota, rozpoczęte wykopy, prowizoryczna ulica dojazdowa. Patrzących na to rodziło się zwątpienie , czy naprawdę do września 1994 roku stanie na tym miejscu wymarzona szkoła? Nadszedł wrzesień 1994 r . Młodzież, która rozpoczęła naukę w szkole jako pierwszy rocznik, miała w roku szkolnym 1994/95 zdawać pierwszą w dziejach szkoły maturę. Jak wspomina jedna z nauczycielek:  „Stałego budynku szkolnego ciągle jeszcze nie było, a nam stawało się coraz ciaśniej, jako że było nas już 368 uczniów i 30 nauczycieli. Nawet adaptowana ,, kiszka” ( wąska długa sala) nie rozwiązywała trudności. Wiceburmistrz  Leszek Czarnobaj obiecywał, że maturę napiszemy w nowej szkole. Tak też się stało. W grudniu 1994 r oddano do użytku nowy budynek szkolny. Jeszcze przed świętami rozpoczęliśmy przeprowadzkę, by Nowy Rok zacząć w nowej szkole. Cała młodzież brała udział w przenosinach. Urządzaliśmy pracownie i miejsce pracy administracji, wybraliśmy miejsce na bibliotekę szkolną , której do tej pory nie było. Okres był trudny , było wiele pracy, lecz byliśmy szczęśliwi i pełni zapału, gdyż wreszcie mięliśmy swoją szkołę, o którą mogliśmy dbać. Poczuliśmy, że jesteśmy na swoim. Było nas w nowej szkole około 400 osób, ale budynek okazał się  wtedy  tak duży, że ginęliśmy w murach  tej nowoczesnej szkoły , przystosowanej do potrzeb współczesnej edukacji. W maju 1995 r „zaliczyliśmy” pierwszą maturę w II Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie, a tym samym mury ,,staro-nowej szkoły” opuścili jej pierwsi absolwenci.”

Rozpoczął się nowy etap w życiu szkoły. Zaczęła się ona rozrastać, gdyż od tego momentu przybywało co roku  pięć lub sześć pierwszych roczników. Nauczyciele skupili się nad nowymi programami edukacji szkolnej. W roku szkolnym 1995/96 wdrożono dwa programy autorskie:  program klasy o profilu informatyczno-artystycznym opracowany przez panią mgr Katarzynę Ślusarską, nauczycielkę plastyki, oraz program informatyki stosowanej opracowany przez szkolnego informatyka,  Floriana Strzyżewskiego.

Jednym z największych zadań dyrektora szkoły było pozyskanie do pracy w niej nauczycieli . Przez pierwsze pięć lat jej funkcjonowania najtrudniej było znaleźć nauczycieli języków obcych i matematyków . Dlatego od 1993 do końca roku szkolnego 1998/1999 korzystano z pomocy Amerykańskiego Korpusu Pokoju . Było to dla uczniów , nauczycieli i dyrekcji cenne doświadczenie . Korpus pomógł w organizacji biblioteki języków obcych , która do dzisiejszego dnia należy do najlepiej wyposażonych w województwie .

Od początku swego istnienia wiele instytucji i osób prywatnych pomagało szkole. Do pierwszych sponsorów należeli : Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, przedsiębiorstwo Modex , zakłady International Paper  w Kwidzynie S.A., Fundacja Stefana Batorego oraz osoby prywatne : Krystyna Rudnicka, Roman Szałapski, p.p. Kędziorowie, Mieczysław Bołt, Stefan Eineberg i sporo osób proszących o anonimowość.

Na dziesięciolecie istnienia szkoła otrzymała imię Stanisława Wyspiańskiego. Rodzice ufundowali sztandar oraz wmurowano kamień węgielny pod nową salę gimnastyczną. Obecnie kończy się jej budowa, która jeszcze w tym roku szkolnym  ma być oddana do użytku, a  tegoroczni maturzyści mają nadzieję  pisać w niej maturę.

OSIĄGNIĘCIA  PRZEDMIOTOWE

Prawie od początku istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie jego uczniowi brali udział w turniejach, konkursach, seminariach, olimpiadach zarówno międzyszkolnych, jak i organizowanych na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim.

W roku szkolnym 1992/1993

Anita Urbańska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 W roku szkolnym 1993/1994

Marek Tarczykowski reprezentował szkołę w Wojewódzkim Seminarium Astronomiczno – Astronautycznym.

W roku szkolnym 1994/ 1995 

Drużyna w składzie: Marut Aleksandra, Ewelina Maćkowiak, Justyna Trzcińska, Agnieszka Cymerman, Marlena Kulmanowska  zajęły II miejsce w powiecie w Zawodach Sportów Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”.

W roku szkolnym 1995/1996

Marek Płócienniczek uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Kaliszu.

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim

Edyta Walkiewicz i Tamara Bratek zostały laureatkami Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno - Astronautyczne.

Udział w ogólnopolskim konkursie „Fizyka a ekologia” i Fizyka cząstek elementarnych

Drużyna w składzie : Aleksandra Marut, Ewelina Maćkowiak, Justyna Trzycińska, Anna Jastrzębska, Ewa Adranowicz, zajęła I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportów Obronnych „Sprawni jak żołnierze”

W roku szkolnym 1996/ 1997

Monika Kordunowska zajęła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Seminarium Astronomicznym

Adam Młot zdobył I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej GAM’97

Karol Strzyżewski i Wojciech Pocobiej otrzymali wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej KOMAR’97

Udział w Ogólnopolskim Konkursie na prace „ Fizyka a ekologia” i Fizyka cząstek elementarnych.

 

W roku szkolnym 1997/1998

Przemysław Baranow zajął VI miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia w Zgierzu.

Zajęliśmy również I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Sekrety Gładkiej Skóry”. Kasia Fabiańczyk otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „ Mój krajobraz”

Agnieszka Feliksiak zajęła  I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie wiedzy o Prezydencie Narutowiczu.

Drużyna w składzie: Agnieszka Droń, Aleksandra Kamińska Marta Pawłowska, Anna Jastrzębska, i Beata Oflakowska zajeły VII miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Sportów Obronnych „Sprawni jak żołnierze”

Drużyna w składzie: Agnieszka Feliksiak, Anna Brzozowska, Mariola Formela, Bożena Aleksandrowicz, Anna Drelich zajęły IX miejsce w Rejonowych Zawodach Ratownictwa Sanitarnego.

Nasze osiągnięcia w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym GAM’98: Mirosław Greluk I miejsce, Andrzej Kozłowski IV a Wojciech Pocobiej VII w grafice bitmapowej.

 Adam Młot I miejsce, Adam Butler II w animacji rederowanej.

Grzegorz Wyszyński I miejsce , Karol Strzyżewski III w muz. sekwencer.

Piotr Hermaszewski otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej KOMAR’98

Monika Kordunowska zajęła I miejsce w Wojewódzkim Seminarium Astronomicznym

Udział  w Ogólnopolskim Konkursie na prace „ Fizyka a ekologia” i Fizyka cząstek elementarnych.

 

W roku szkolnym 1998 / 1999:

Został powtórzony sukces w Ogólnopolskim Konkursie „Sekrety Gładkiej Skóry”.

Kasia Fabiańczyk zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Spotkania z przyrodą”.

Marcin Dyka zdobył VI miejsce w „Turnieju Wiedzy Ekologicznej” w Gdańsku.

Mateusz Grycman i Marcin Monkiewicz otrzymali wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie na prace z Fizyki cząstek elementarnych. Udział w Ogólnopolskim konkursie „Fizyka a ekologia”.

Karolina Chojnacka otrzymała wyróżnienie na etapie centralnym w Europejskim Konkursie Szkolnym 1999 „ Europa w szkole” oraz w Rejonowym Konkursie Wiedzy o Europie Monika Kordunowska zajęła I miejsce, Karolina Chojnacka II miejsce, a Aleksandra Szczukowska IV miejsce.

Tomasz Wojciechowski zajął III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie o prezydencie Narutowiczu i w Międzyszkolnym Konkursie wiedzy o Kwidzynie.

Marta Pliszka zajęła I miejsce w Wojewódzkim Seminarium Astronomicznym

Udział w Ogólnopolskim Konkursie na prace „ Fizyka a ekologia”.

IV miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Obronnych „ Sprawni jak żołnierze” zdobyła drużyna w składzie: Magdalena Gruszczyńska, Anna Rewińska, Aleksandra Kamińska, Agnieszka Droń

W roku szkolny 1999/ 2000

Marcin Dyka II miejsce w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Lila Wasilewska i Przemysław Baranow zajęli II miejsce w powiatowym konkursie szkół „ Tajemnice pszczoły miodnej”,

Karolina Chojnacka i Tomasz Wojciechowski brali udział i zaliczyli etap Wojewódzkiej Olimpiady Historycznej.

Łukasz Przychodzki zajął II miejsce w Wojewódzkim Seminarium Astronomicznym

Udział w Ogólnopolskim Konkursie na prace „ Fizyka a ekologia”.
Udział w Ogólnopolskim Konkursie na prace „ Cząstki elementarne”.
W roku szkolnym 2000/2001

Paweł Rapkiewicz IV miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczo – Astronautycznym.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie na prace „Fizyka a ekologia”
Udział w Ogólnopolskim Konkursie na prace „Cząstki elementarne”
Udział w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Angielskiej – Brzeg 2001
Udział w Okręgowej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

Marcin Dyka XI miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Ekologicznej, oraz udział w Wojewódzkim Etapie Wiedzy Ekologicznej.

Nasi uczniowie również brali udział w wielu konkursach powiatowych i miejskich zajmując czołowe lokaty.

 OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

 Marta Chojnacka

 Olimpiada artystyczna 1997/1998: I miejsce Marta Chojnacka, Dominika Bagińska, Marcin Trosko.

Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej dzieci i młodzieży szkolnej” Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość” etap centralny: Marta Chojnacka, Kamila Glinowiecka, Barbara Piątek, Iwona Landmesser, Magdalena Studzińska..

IX Międzynarodowy Konkurs Twórczość: Dzieci i Młodzieży ”Barwy przyjaźni – zawsze zielono, zawsze niebiesko”– Toruń ’97: Marta Chojnacka, Dominika Słomska, Anna Kuklińska, Magdalena Zdunowska - prace na wystawie w Toruniu.

XIII Międzywojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Polski Północnej „ Od morza jesteśmy” - prace Dominiki Słomskiej zostały wydrukowane w katalogu.

W II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Twarze” Marta Chojnacka została wyróżniona.

Prace Katarzyny Fabiańczyk z Ogólnopolskiegao Konkursu Plastycznego „Życiodajna woda” zostały wydrukowane w kalendarzu.

W roku szkolnym 1998/ 1999 Marta Chojnacka -  I miejsce w konkursie

„ Od morza jesteśmy”.

Wyróżnienie w konkursie „Z nowym rokiem trzeźwym krokiem” otrzymało 10 osób.
Plener klasy plastycznej w Toruniu

Wernisaż w Gdańsku – Galeria Sztuki S

Wernisaż w Toruniu – Galeria Sztuki Dziecięcej

Wymiana kulturalna z  młodzieżą ze Starogardu Gdańskiego

Justyna Wielińska nagrodzona w Wojewódzkim Konkursie Fotografii w Rodowie.

W roku szkolnym 1999/2000

Plener „Zieleniec 99”.

Wernisaż poplenerowy Toruń.

Wernisaż poplenerowy Gdańsk.

W roku szkolnym 2000/2001

Wernisaż prac plastycznych w Teatrze Miejskim „Kwidzyn moje miasto”.

Sebastian Łęszczak - uczestnik wojewódzkiego przeglądu
i wystawy pokonkursowej Young Press Photo.

Współpraca z Druskiennikami na Litwie.

Medal na wystawie „Tęczowy Most” w Druskiennikach.

Plener i wystawa poplenerowa w Brokowie Tychnowieckim.

Plener w Brokowie

OSIĄNIĘCIA SPORTOWE

Sport w szkole, która nie miała sali gimnastycznej ani choćby małego boiska, był nie lada wyzwaniem. Od początku chcieliśmy, by szkoła była  widoczna na terenie miasta. Było nas niewielu, więc trudno było o wielkie sukcesy , lecz wszędzie tam gdzie było to możliwe, staraliśmy się zaistnieć.

Te pierwsze lata szkolne 1991/92 – 1994/95 to budowanie podwalin pod sport . Największe sukcesy tego okresu w tenisie stołowym, pływaniu, LA, siatkówce i koszykówce osiągają: Krzysztof Mucha, Jerzy Perechuda,  Marcin Szałapski, Marcin Tadajewski, Marlena Kulmanowska, Artur Brzuchalski, Paweł Huzar, Agnieszka Cymerman, Marcin Karbowski, Aleksandra Marut, Emilia Maćkiewicz, . Wymieniam tu większość absolwentów, gdyż były to pewnego rodzaju omnibusy z przymusu. Spośród 125 uczniów szkoły Ci, którzy mieli choćby minimalny talent sportowy, reprezentowali szkołę we wszystkich konkurencjach. Dzięki nim w końcowej klasyfikacji szkół w ramach gimnazjady województwa elbląskiego na koniec roku szkolnego 1994/95 szkoła plasuje się na 23 miejscu w kategorii dziewcząt, zaś chłopcom przypada 34 miejsce. Od tej chwili II Liceum Ogólnokształcące na stałe zaistniało w sporcie województwa elbląskiego.

W roku 1995/96 w ogólnej klasyfikacji województwa szkoła w kategorii dziewcząt zajmuje miejsce 18 , chłopcy zaś plasują się na 24 miejscu.

            Drużyna dziewcząt w składzie: Napiórkowska Małgorzata, Pawlak Anna, Michońska Marlena zajmują 8 miejsce w województwie w tenisie stołowym.

W roku szkolnym 1996/97 II Liceum Ogólnokształcące w sporcie zajmuje 1 miejsce w mieście i 8 miejsce w województwie elbląskim, przy czym dziewczęta zajmują lokatę 6, a chłopcy 17.

Drużyna dziewcząt w tenisie stołowym zajmuje w województwie 4 miejsce, zaś Joanna Pawlak indywidualnie zdobywa srebro.

Koszykarki zajmują 2 miejsce w województwie.

Rok szkolny 1997/98 to kolejny awans w klasyfikacji ogólnej szkół w województwie. We współzawodnictwie sportowym dziewczęta wywalczyły sobie miejsce 7, zaś chłopcy miejsce 5; w ogólnej punktacji szkoła zajmuje 6 miejsce.

Piłkarki ręczne zajmują 5 miejsce w województwie.

Koszykarki zajmują 3 miejsce w województwie, koszykarze zdobywają srebro w województwie elbląskim. 

W roku 1998 następuje reorganizacja województw. Kwidzyn przechodzi do województwa pomorskiego. Skutkiem reorganizacji w sporcie są rozgrywki sportowe tylko na szczeblu powiatowym tak w roku 1998/99 jak i 1999/2000.

W roku szkolnym 1998/99 szkoła zajmuje pierwsze miejsce w powiecie kwidzyńskim zdobywając w ogólnej punktacji 119 pkt. Przed ZSZ nr 1 – 115 pkt. I LO – 113,5 pkt.

Pływacy zdobywają 1 miejsce w miejskich zawodach pływackich.

Siatkarki zajmują 2 miejsce w powiecie.

Tenisistki stołowe zdobywają mistrzostwo powiatu, zaś tenisiści stołowi zajmują 4 miejsce.

Koszykarze i koszykarki zdobywają 1 miejsce w powiecie. W półfinałach województwa pomorskiego koszykarki zajmują 2 miejsce, zaś koszykarze 1 miejsce. Szkoda, iż nie odbyły się finały, gdyż mieliśmy nadzieję na sukces.

Siatkarze wywalczyli 3 i 5 miejsce w powiecie, zaś siatkarki zdobywają srebro.

Lekkoatleci w wojewódzkim rzucie ligi lekkoatletycznej zajmują miejsca: dziewczęta – 4, chłopcy – 5.

Piłkarze ręczni zajmują 1 miejsce w powiecie, zaś piłkarki ręczne 2 miejsce.

Rok szkolny  1999/2000  to powtórzenie sukcesu z poprzedniego roku. Pierwsze miejsce w powiecie szkół ponadpodstawowych z ogólną liczbą punktów 115 , przed I LO 114 pkt. i  ZSZ nr 1 – 96 pkt.

Tenisistki stołowe zdobywają mistrzostwo powiatu, tenisiści zajmują 4 miejsce.

Siatkarki  i siatkarze zajmują 2 miejsce w powiecie.

Koszykarki zdobywają złoto w klasyfikacji powiatowej, a koszykarze srebro.

Piłkarki ręczne 2 miejsce w powiecie, zaś piłkarze ręczni zdobywają Mistrzostwo Polski juniorów młodszych.

Lekkoatleci w wojewódzkim rzucie ligi lekkoatletycznej zajmują miejsca:

dziewczęta – 3, chłopcy – 4.

Rok szkolny 2000/2001. Wymienię tylko osiągnięcia wojewódzkie pomijając powiatowe i miejskie, gdyż było ich bardzo dużo.

Piłkarki ręczne - 2 miejsce w województwie pomorskim.

Udział w finałach wojewódzkich w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą.                                                      

Mieliśmy i mamy w chwili obecnej  prawdziwe perełki , które na zakończenie pozwolę sobie wymienić.

 • Sebastian Szulc – złoty medalista Mistrzostw Polski w Modelarstwie Kosmicznym w 1998 r
 • Bartosz Haftowski – drugoligowy zawodnik siatkówki
 • Beata Oflakowska – dwukrotna finalistka Mistrzostw Polski na 400 m przez płotki juniorek i juniorek młodszych.
 • Andrzej Zając – finalista Mistrzostw Polski w biegach długich.
 • Marcin Bar – obecnie zawodnik drugoligowego zespołu MTS Basket Kwidzyn, prywatnie w przeszłości również lekkoatleta.
 • Katarzyna Fabiańczyk – wielokrotna finalistka Mistrzostw polski w jeździectwie
 • Justyna Dysarz – wielokrotna finalistka Mistrzostw polski w jeździectwie i ujeżdżaniu.
 • Karol Grządka , Łukasz Badyła, Przemysław Jaś, Michał Świerczyński - ćwierćfinaliści Mistrzostw Polski w siatkówce 1999/2000r .
 • Karol Grządka – złoty medalista województwa pomorskiego w siatkówce plażowej 1999/2000.
 • Mistrzowie Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej mężczyzn – uczniowie szkoły 2000/2001.
 • Złote i brązowe medalistki Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet – uczennice: Ewa Wisniewska, Adrianna Jurzyk, Sławomira Czeszejko-Sochacka , Aleksandra Wiesner .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Socrates Comenius

      II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie uczestniczy w programie Socrates od kilku lat. Od 1 września 2001r II Liceum realizuje Szkolny Projekt Comeniusa zatytułowany: „Regiony Europejskie w jednoczącej się Europie”, w którym pełni funkcję szkoły koordynującej i współpracuje ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Słowenii, Włoch i Węgier. Od przyszłego roku szkolnego do projektu przystępuje szkoła z Wielkiej Brytanii i Norwegii.

      Szkolny Projekt Comeniusa realizowany w pierwszym roku projektu składa się z trzech części:

1) Część pierwsza – Historia regionu,

2) Część druga – Ochrona środowiska,

3) Część trzecia – Miejsca warte zwiedzenia.

       W części pierwszej i trzeciej projektu zostały przedstawione pod względem historycznym i artystycznym następujące miejscowości: Czarne Dolne, Górki, Janowo, Klecewo, Licze, Lipianki, Nebrowo Wielkie, Nowa Wioska, Rakowiec, Sadlinki, Trumieje, Tychnowy, Gardeja i Malbork.

      Część druga projektu składa się z czterech sekcji:

1) Sekcja 1 -  badanie biocenozy rzeki Liwy oraz określenie stanu czystości wody,

 2) Sekcja 2 – badanie chemiczne rzeki Liwy oraz określenie współczynnika jakości wody na pstawie zawartości azotu, fosforu, ciał stałych, BZT5, PH, mętności oraz bakterii Coli.

 3) Sekcja 3 -  pomiary hałasu przy ulicy Sportowej i Polnej oraz analizowanie i opracowanie  wyników,

 4) Sekcja 4 – badanie stanu faktycznego wody, powietrza i gleby w gminie kwidzyńskiej.

      W przyszłym roku szkolnym projekt będzie dotyczył turystyki oraz ekologii w regionie. Jednym z zadań będzie wydanie przewodnika turystycznego regionu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; utworzenie przewodnika w wersji internetowej oraz nagranie płyt CD.

W II Liceum Ogólnokształcącym istnieje również Europejski Klub Comeniusa, do którego należy obecnie około 30 uczniów.

Główne cele klubu to:

 • Zapoznanie uczniów z założeniami programu Socrates Comenius oraz informacjami o szkołach partnerskich,
 • Prowadzenie kroniki Comeniusa w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, w której notowane są wszystkie wydarzenia programu Socrates Comenius,
 • Wymiana listowna oraz e-mailowa w języku angielskim pomiędzy uczniami II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie a uczniami ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Węgier i Wielkiej Brytanii,
 • Wprowadzenie wymiaru europejskiego oraz poczucia przynależności do Europy,

W klubie Comeniusa działają cztery sekcje:

 • Sekcja dziennikarska, która zajmuje się przeprowadzaniem wywiadów z nauczycielami i uczniami oraz gośćmi zaangażowanymi w program Socrates Comenius.
 • Sekcja fotograficzna jest odpowiedzialna za zdjęcia osób biorących udział w projekcie oraz upamiętnienie wydarzeń związanych z projektem.
 • Sekcja artystyczna prowadzi gazetkę ścienną, na której zamieszczane są informacje o projekcie, zdjęcia oraz bieżące ogłoszenia.
 • Sekcja tłumaczeniowa przygotowuje tłumaczenia wszystkich tekstów na język angielski w celu umieszczenia ich w angielskiej wersji kroniki.

          W dniach 3-10 marca 2002 w II Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie odbyła się wizyta robocza oraz wymiana uczniów. Uczestnikami byli nauczyciele z Wielkiej Brytanii: Nick Norton, Larry Tremain; z Hiszpanii: Ma Luisa Ariza, Águeda López; ze Słowenii: Mirja Mrovlje;  z Węgier:  Zsuzsanna Molnár oraz uczniowie z Hiszpanii, Słowenii i Węgier.

Celem wymiany młodzieży było:

 • poznanie podobieństw i różnic kulturowych krajów partnerskich,
 • nawiązywanie przyjaźni z uczniami z Hiszpanii, Słowenii, Węgier,
 • praktyczne doskonalenie języka angielskiego,
 • nabywanie nowych umiejętności tj. sztuka dyplomacji, umiejętność zachowań w nowych sytuacjach życiowych.

         W dniach 25.04.02 do 1.05.02 pierwsi uczniowie z II LO wyjeżdżają na wymianę do Madrytu, w Hiszpanii oraz do stolicy Węgier Budapesztu. W przyszłym roku szkolnym zaplanowane są wymiany do Słowenii i Węgier, a za dwa lata do Wielkiej Brytanii i Norwegii.

My i nasi  partnerzy

PROFILE

W roku  szkolny 2002/2003  proponujemy naszym przyszłym uczniom następujące profile:

Profil humanistyczny – przedmioty wiodące to  język polski, historia.

Profil ten skutecznie przygotowuje na studia filologiczne, humanistyczne, dziennikarskie.

Profil humanistyczno – językowy – przedmioty wiodące to język polski, język obcy.

Profil ten przygotowuje na studia filologiczne, dziennikarskie i lingwistyczne.

Profil sportowy – przedmioty wiodące to wychowanie fizyczne i fakultety w zależności od wyboru uczelni ( biologia, chemia, fizyka).

 Ten profil stworzyliśmy dla tych, którzy swoje dalsze losy myślą związać ze sportem a jednocześnie chcą przygotować się do egzaminów sprawnościowych i teoretycznych na uczelnie: wojskowe, pożarnicze, policyjne i wychowania fizycznego.

Profil europejski – przedmioty wiodące języki obce, historia, geografia.

Profil ten przygotowuje do studiów na kierunkach: europeistyka, socjologia, politologia, prawo i nauki społeczne.

Profil artystyczno – informatyczny – przedmioty wiodące plastyka, wiedza o kulturze, informatyka.

Program klasy ma na celu rozszerzenie zainteresowań plastycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy z historii sztuki i sztuk plastycznych, jak również pokazanie wykorzystania komputera do tworzenia grafiki.

Profil informatyczno – ekonomiczny – przedmioty wiodące geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, matematyka.

Program profilu adresowany jest do uczniów interesujących się zagadnieniami ekonomi związanymi z prowadzeniem firmy, chcący poznać tajniki pracy biurowej oraz zamierzających kontynuować naukę na uniwersyteckich i politechnicznych studiach wyższych na kierunkach ekonomicznych.

Profil biologiczno – chemiczny – przedmioty wiodące biologia, chemia, fizyka.

Przygotowuje do egzaminów wstępnych oraz do dalszego kształcenia na studiach: medycznych, farmacji, biologii, chemii, ochrony środowiska, biotechnologii, studiach rolniczych, weterynarii i innych studiach przyrodniczych.

Profil politechniczny – przedmioty wiodące matematyka, fizyka.

Jeśli interesujesz się techniką i naukami ścisłymi oraz chcesz kontynuować naukę na studiach politechnicznych ( elektronika, informatyka, fizyka, automatyka, telekomunikacja, budownictwo i inne) lub na studiach uniwersyteckich ( matematyka, informatyka, fizyka) to jest to kierunek dla Ciebie.

Zasady rekrutacji

 

 

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie ( druki dostępne w sekretariacie)
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum ( oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • Trzy zdjęcia
 • Inne dokumenty posiadane przez kandydata np. bon oświatowy

O przyjęcie kandydata  do pierwszej klasy decyduje suma punktów, której składnikami są:

 • punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • język polski – 50 punktów
  • matematyka – 50 punktów
  • w sumie – 100 punktów
 • punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji

- maksymalna liczba do uzyskania wynosi – 100 punktów

 • liczba punków możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi - 80 punktów, a inne osiągnięcia – 20 punktów.
 • Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum są przyznawane z ośmiu przedmiotów: język polski, język obcy, historia, geografia, biologia, matematyka, fizyka i chemia według następujących zasad:
  • celujący – 10 punktów
  • bardzo dobry – 8 punktów
  • dobry – 6 punktów
  • dostateczny – 4 punkty
 • Posiadanie certyfikatu językowego ( wymienionego w wykazie certyfikatów językowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) daje kandydatowi dodatkowe 5 punktów
 • Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia takie jak:
  • udział w finale konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim – 0 – 5 punktów
  • udział w konkursach pozaszkolnych, zawodach sportowych i artystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym – 0 – 5 punktów
  • udział w życiu szkoły ( kółka zainteresowań, organizacje szkolne itp.) – 0 – 5 punktów.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą liczbą punktów
 • W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu otrzymują kolejno:
  • sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych
  • kandydaci o wyjątkowych uzdolnieniach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na zdrowie kandydata
  • kandydaci z większą sumą punktów za egzamin gimnazjalny
  • kandydaci z większą sumą punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • kandydaci z większą sumą punktów za inne osiągnięcia
 • Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

załącznik

...........................................                                        .......................... dn. ...............

imię i nazwisko

...........................................

adres zamieszkania

...........................................

DYREKCJA

II Liceum Ogólnokształcącego

im. S. Wyspiańskiego

Kwidzyn ul. Słoneczna 2

Proszę o przyjęcie mnie na rok szkolny ............./............. do klasy I o profilu .................................................. , w  wypadku nie spełnienia przeze mnie wymaganych  warunków, decyduję się na profil ........................................... .

 • Dane ucznia :

a/ data i miejsce urodzenia .............................................................................

b/ język/i obcy/e, których uczyłem/am się w szkole .........................................

................................................................................

c/ drugi język obcy, którego chcę się uczyć w liceum to :

                                               poziom zaawansowany                      podstawowy

język angielski

język francuski

język niemiecki

język rosyjski*

*zaznacz wybrany

 • Imiona rodziców: ..............................................................................................
 • Nazwisko rodziców: ..........................................................................................
 • Adres zamieszkania rodziców: ..........................................................................

............................... tel. .........................

 • Miejsce pracy: ojca ...................................................... tel. .......................

matki ................................................... tel. .......................

Załączone dokumenty:

 • Karta zdrowia.
 • 3 fotografie.

Uzyskane dane będą wykorzystywane do użytku wewnętrznego szkoły

 

 

Terminy

 

 

 

- 03.04 – 03.06. 02 – składanie dokumentów i podań

- Do 24.06.2002 – dostarczanie świadectw ukończenia szkoły

- 27.06.2002 – ogłoszenie listy kandydatów   przyjętych do szkoły

- 4 lipca 2002 do godziny 1400 – ogłoszenie ostatecznej listy  kandydatów przyjętych do szkoły

- od 21 do 27 sierpnia 2002  - dodatkowa rekrutacja dla uczniów , którzy z przyczyn losowych bądź  zdrowotnych nie przystąpili do egzaminów gimnazjalnych w pierwszym terminie

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników i przebiegu rekrutacji w terminie 3 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły

Telefon (055) 645 1919

Można nas oglądać w internecie: 2lo.ckj.edu.pl

 

 

Adres

Ul. Słoneczna 2

82 – 500 Kwidzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESA
New
ESA
Edukacyjna Sieć Antysmogowa
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Inspirujące przykłady
Sprawdź
Inspirujące przykłady
Projekt rozwijający kompetencje oraz świadomość młodego człowieka
Stan powietrza
menu
Stan powietrza
Stan powietrza
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.