class

Nauczyciele uczący w naszej szkole:

bezpieczeństwo publiczne

mgr Krzysztof Skoczek

biblioteka

mgr Mariola Bera

biologia

mgr Agnieszka Rośleń

mgr Alicja Tubaja

chemia

mgr Ewelina Braun Dyrektor szkoły,

mgr Małgorzata Zamośna

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Skoczek

mgr Alicja Tubaja

 edukacja prawna

mgr Marek Szwanke

 edukacja prozdrowotna

mgr Marzena Antoniów

mgr Agnieszka Rośleń 

etyka

dr Jarosław Braun

fizyka

mgr Maria Kołłupajło

 filozofia 

dr Jarosław Braun

 mgr Katarzyna Widz

geografia

mgr Elżbieta Braun

mgr Piotr Wiśniewski 

mgr Anna Bińkowska

mgr Katarzyna Schmeltter

geometria analityczna i planimetria

mgr Beata Strzelczyk

historia, historia i społeczeństwo

dr Jarosław Braun

mgr Marek Szwanke

mgr Jarosław Szumowski

informatyka

mgr Wojciech Kapica Wice-dyrektor szkoły

mgr Wiesława Podgórska

j.angielski

mgr Elena Andrejunas

mgr Ewa Chwiędacz- Feluś

mgr Aleksandra Czajkowska- Miś 

mgr Anna Dudziak

mgr Marzena Mertin

mgr Mariusz Olchowik

mgr Agnieszka Radomska

mgr Agnieszka Stefanowicz

j. francuski

mgr Hanna Taczkowska

j. niemiecki

mgr Aleksandra Czajkowska- Miś 

mgr Danuta Telefus

mgr Katarzyna Wojciechowska

j. polski

mgr Małgorzata Drzewińska

dr Albert Duzinkiewicz

mgr Beata Szynkiewicz

mgr Katrzyna Widz

mgr Ewelina Wąsik

j. rosyjski

mgr Agnieszka Stefanowicz

mgr Danuta Telefus

literatura i sztuka

dr Albert Duzinkiewicz

mgr Małgorzata Drzewińska- Mędrek

matematyka

mgr Justyna Kozłowska

mgr Beata Strzelczyk

mgr Teresa Woźniak

mgr Edyta Wesołowska

 muzyka

mgr Marcin Sawicki

 pierwsza pomoc przedlekarska

mgr Krzysztof Skoczek

mgr Alicja Tubaja

 plastyka

mgr Joanna Rodziewicz

 podstawy przedsiębiorczości

mgr Elżbieta Braun

mgr Maria Kołłupajło

 przyroda

mgr Elżbieta Braun

mgr Maria Kołłupajło

mgr Małgorzata Zamośna

 religia

mgr Krzysztof Gabriel

ks. mgr Daniel Pałkowski

 terenoznawstwo

mgr Przemysław Jędras

 wiedza o kulturze

mgr Małgorzata Drzewińska

dr Albert Duzinkiewicz

 wychowanie fizyczne

mgr Mariusz Balawejder

mgr Henryk Dąbrowski

mgr Krzysztof Gerke

mgr Przemysław Jędras

mgr Dariusz Kuc

mgr Darisz Łyżwiński

mgr Wojciech Margulewicz

mgr Maciej Mroczkowski

mgr Małgorzata Nowicka- Klawitter

mgr Adam Tulisz