parents Zarządzenia dyrektora ZSO nr 2 w Kwidzynie w związku z zagorżeniem COVID-19. 

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID–19. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w sprawie wprowadzenia procedury wyboru formy kształcenia.

10 zasad dla rodzica .

10 zasad dla ucznia

Procedury bezpieczeństwa podczas prac Komisji Rekrutacyjnej  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie z dnia 24.05.2020r. w zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie z dnia 25 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów. (załącznik_1.pdf) ;

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej warunki i sposób przeprowadzania egzaminu sprawdzającego, egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny  zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”