pg2

Porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską

    11 sierpnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, reprezentowanym przez dyrektor Piotra Wiśniewskiego, a Politechniką Gdańską, reprezentowaną przez  Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki dr. hab. inż. Marka Dzidę. Współpraca ma na celu prowadzenie wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, naukowym oraz informacyjnym. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach (wykładach, laboratoriach), prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni oraz w pracach studenckich kół naukowych. Porozumienie jest dla naszej szkoły ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Daje bowiem nowe możliwości rozwoju edukacji młodzieży w zakresie nauk ścisłych.