Kontakt

Strona w przebudowie. Masz sugestię, chcesz zadać pytanie ? Napisz do nas, a wkrótce odpowiemy !

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
Projektujemy & Kodujemy
Strona w przebudowie. Masz sugestię, chcesz zadać pytanie ? Napisz do nas, a wkrótce odpowiemy !
Prosto & Szybko
Strona w przebudowie za pomocą intuicyjnego interfejsu Gantry 5.
Przeciągnij & Upuść
Tworzymy dynamiczny interfejs układów oraz menu

    bp        Harmonogram rekrutacji do klasy Bezpieczeństwo Publiczne w Sportowym Liceum Ogólnokształcącym  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie  na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klasy Bezpieczeństwo Publiczne

na rok szkolny 2020/ 2021


do pobrania .pdf

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 czerwca 2020 r.

do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3.

Podania do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia testów sprawności.

do 12 czerwca 2020 r.

4.

Przeprowadzenie testów sprawnościowych kandydatów  ubiegających się o przyjęcie do klasy bezpieczeństwo- publiczne- Sportowego Liceum Ogólnokształcącego (I termin); 9:00 stadion miejski ul.Sportowa

29 czerwca 2020 r.

4a.

Przeprowadzenie dodatkowych testów sprawnościowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie podstawowym (II termin); 9:00 stadion miejski ul.Sportowa

10 lipca 2020 r.

5.

Ogłoszenie wyników testów sprawnościowych

I termin do 9 lipca,

II termin do 31 lipca

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje;

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

do 4 sierpnia 2020 r.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;

do 11 sierpnia 2020 r.

9.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej;

12 sierpnia 2020 r.

10.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00

11.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

19 sierpnia do godz. 14.00 

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc;

19 sierpnia 2020 r.

13.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 sierpnia 2020 r.

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

15.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły