KRYTERIA logo rekrtegzaminu sprawnościowego dla kandydatów do klasy mundurowej.

   Warunkiem przyjęcia do klasy mundurowej są:

     bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi, spełnienie norm testu sprawności fizycznej., pisemna zgoda rodziców. na przystąpienie do testu, oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Miejsce testu: Stadion miejski w Kwidzynie ul. Sportowa 6, płyta główna

Termin: Wyznaczony w harmonogramie

Inne: Kandydat musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do próby wydolnoścowej, zgodę rodziców oraz być ubrany w strój sportowy.

Jednym z warunków przyjęcia do szkoły jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu sprawnościowego (kandydat musi uzyskać minimum   50  punktów w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej) - pkt zmodyfikowana na potrzeby systemu rekrutacyjnego ZSO 2 Kwidzynie.

Rekomendowane przez PZLA próby podlegające ocenie to: bieg na dystansie 50 m, skok w dal z miejsca, bieg ciągły, zwis/podciąganie, skłony w przód z leżenia tyłem, skłon tułowia w przód.

Biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania oraz predyspozycje uczniów zespół ds. rekrutacji działający przy ZSO nr 2 w Kwidzynie podjął decyzję o dwóch próbach którymi będą poddani kandydaci i które będą decydować o przyjęciu do szkoły: bieg ciągły oraz zwis/ podciąganie.

Za poszczególne próby kandydat otrzymuje punkty.

Opis sposobu wykonania prób:

1. Bieg wytrzymałościowy – próba wytrzymałości:

1000 m- dla chłopców;

800 m- dla dziewcząt;

a) wykonanie- na sygnał „na miejsca” badany staje przed linią startu w pozycji startowej

wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiednim tempem do linii mety;

b) pomiar- czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

2. Ugięcia rąk w zwisie/zwis na drążku - próba siły rąk i barków:

Uginanie rąk w zwisie (podciąganie) - dla chłopców;

a) wykonanie – badany chwyta drążek nachwytem na szerokość barków

(z podskoku lub z podwyższenia) następnie wykonuje zwis - na sygnał podciąga ciało tak

wysoko, by broda znalazła się nad drążkiem - powraca do zwisu, w którym nie może pozostać

dłużej niż 2 sekundy.

b) pomiar – liczy się pełne podciągnięcia

Zwis na drążku - dla dziewcząt;

a) wykonanie - z podstawionego krzesła badana przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach

ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna

się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien

znajdować się wyraźnie nad drążkiem;

b) pomiar - próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund.

Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka;

MTSF - tabela punktacyjna zmodyfikowana na potrzeby systemu rekrutacyjnego ZSO 2 w Kwidzynie.

Punktacja  ZSO 2

Bieg ciągły 800m

(dziew.)

Czas podany w sekundach

Zwis na drążku

Czas podany w sekundach

Bieg ciągły 1000m (chłop.)

Czas podany w sekundach

Uginanie rąk w zwisie (podciąganie)

Ilość podciągnięć

50

210

23

210

9

49

213

22

213

 

48

216

21

216

 

47

220

20

219

8

46

223

19

222

 

45

226

17

225

 

44

230

15

229

7

43

233

14

232

 

42

236

12

235

6

41

239

11

238

 

40

243

9

241

5

39

246

7

244

 

38

250

5

247

 

37

253

4

250

4

36

256

3

254

 

35

260

2

257

 

34

263

1

260

3

33

266

 

263

 

32

270

 

266

 

31

273

 

269

2

30

277

 

273

 

29

281

 

276

 

28

285

 

280

1

27

289

 

283

 

26

293

 

287

 

25

297

 

290

 

24

301

 

294

 

23

305

 

297

 

22

309

 

301

 

21

313

 

305

 

20

317

 

308

 

19

321

 

311

 

18

325

 

313

 

17

329

 

316

 

16

333

 

318

 

15

337

 

320

 

14

341

 

322

 

13

345

 

324

 

12

349

 

326

 

11

353

 

328

 

10

356

 

330

 

9

359

 

332

 

8

362

 

334

 

7

365

 

336

 

6

368

 

338

 

5

371

 

340

 

4

374

 

342

 

3

377

 

344

 

2

379

 

346

 

1

381

 

348

 

0

383

     
 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”