Rekzarwahrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego 2020

  Kim jesteśmy?  "NOWY" to szkoła z wyjątkową atmosferą. Jednocześnie stawiamy na nowoczesność - właśnie tak podchodzimy do nauczania. Przygotowaliśmy dla Ciebie propozycje klas, które poszerzą Twoje horyzonty. Nasi uczniowie i absolwenci biorą czynny udział w życiu szkoły - wspieramy takie inicjatywy, gdyż wierzymy, że kreatywność, aktywność jest elementem kształcenia. 

 

Życzymy Ci, abyś dokonał właściwego wyboru, ale jednocześnie liczymy na to, że wybierzesz "NOWY". Czekamy na Ciebie!  

ulotka lo 20a ulotka lo 20b ulotka lo 20c ulotka lo 20e ulotka lo 20x

 Propozycja dla ósmoklasistów. W II Liceum Ogólnokształcącym planujemy nabór do trzech klas.

A. matematyczno-ekonomicznzso

Przygotowaliśmy dla Ciebie propozycję klasy matematyczno- ekonomicznej, która poszerzy Twoje horyzonty. Uczniowie i absolwenci klasy A biorą czynny udział w wielu projektach - wspieramy takie inicjatywy, gdyż wierzymy, że kreatywność, aktywność jest elementem kształcenia. Projekty realizowane w tej klasie to:

 • Centrum Mistrzostwa Informatycznego (patronat Politechniki Gdańskiej),
 • festiwal nauki E(x)plory,
 • Zdolni z Pomorza (patronat Politechniki Gdańskiej),
 • Inspirujące Przykłady (zajęcia studyjne w Trójmiejskich firmach ),
 • obozy matematyczne,
 • Lekcje z ZUS,
 • konkursy ekonomiczne NBP.

Jeżeli uważasz, że  matematyka to królowa nauk, interesuje Cię geografia, fizyka,  informatyka,  w przyszłości zamierzasz studiować na politechnice lub ekonomię TO JEST KLASA DLA CIEBIE.

B. biologiczno- chemiczna

Przygotowaliśmy dla Ciebie propozycję klasy biologiczno- chemicznej, która poszerzy Twoje

horyzonty. 

Edukacja w klasie "B" to bardzo dobra propozycja, jeśli w przyszłości planujesz studiować medycynę, weterynarię, fizjoterapię, nauki medyczne, biotechnologię, ochronę środowiska, biologię czy chemię, zarówno na uczelniach medycznych jak i technicznych. Aktywność i  kreatywność, uczniów w tej klasie wyraża się udziałem w życiu szkoły oraz lokalnym min. w projektach:

 • Zdolni z Pomorza,
 • Błękitna Szkoła,
 • "Poznaj pracę biologa" zajęcia warsztatowe na PG oraz UMK,
 • współpraca z Collegium Medicum,
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.

Życzymy Ci, abyś dokonał właściwego wyboru, ale jednocześnie liczymy na to, że wybierzesz "NOWY". Czekamy na Ciebie! 

 

C. lingwistyczno- humanistyczn

Human w "NOWYM" to propozycja dla osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowanialingwistyczne oraz społeczne.  W klasie pierwszej zaproponujemy Ci szereg zajęć dodatkowych  w postaci warsztatów  i ćwiczeń prowadzonych nie tylko  przez nauczycieli naszej szkoły. Będziesz poszerzał swoją wiedzę w zakresie prawa na zajęciach w sądzie, debatowania w Klubie Debat, warsztatu dziennikarskiego w ramach Szkolnego Biura Prasowego. Przygotowaliśmy dla Ciebie propozycję klasy, która poszerzy Twoje horyzonty. Nasi uczniowie i absolwenci biorą czynny udział w życiu szkoły - wspieramy takie inicjatywy, gdyż wierzymy, że kreatywność, aktywność jest elementem kształcenia. Życzymy Ci, abyś dokonał właściwego wyboru, ale jednocześnie liczymy na to, że wybierzesz "NOWY". Czekamy na Ciebie!  

 

 

 

 

 

 

Sprawdź -> Kryteria i harmonogram rekrutacji.               

        Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i oprócz dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, posiada halę sportową, bibliotekę z czytelnią, profesjonalną salę do aerobicu, salę kinową, sklepik i radiowęzeł. Wyróżniają ją ciekawe aranżacje sal lekcyjnych, nawiązujące tematycznie do prowadzonych w nich zajęć,zaprojektowane i wykonane przez uczniów. W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice i uczniowie mają na bieżąco dostęp do ocen, frekwencji, planu lekcji i ogłoszeń. Priorytetem szkoły jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Zdawalność egzaminu maturalnego, w roku 2019 wyniosła 100%, a odsetek uczniów osiągających wyniki wysokie (stanin 7,8,9) ciągle wzrasta. Absolwenci szkoły są bardzo dobrze przygotowani do dalszej edukacji i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Liczna grupa studiuje na prestiżowych uczelniach (UW, UJ, SGH, WUM, PG) i po ich ukończeniu podejmuje pracę w atrakcyjnych i nowoczesnych zawodach. Dzięki wysokim wynikom z egzaminów maturalnych oraz sukcesom na olimpiadach szkoła od lat znajduje się w rankingu najlepszych liceów wg miesięcznika "Perspektywy". W tym roku uzyskała tytuł "Srebrnej Szkoły". Placówka jest otwarta na potrzeby i zainteresowania uczniów, a jej elastyczna oferta uwzględnia indywidualne oczekiwania młodzieży. W szkole stosuje się wiele innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych. Każdy uczeń ma dostęp do chmury szkolnej OFFICE365, dzięki której bezpłatnie korzysta z pakietu biurowego Microsoftu, aplikacji takich jak Teams, Forms czy Sway. W 2019 roku szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Cyfryzacji i korzysta z aplikacji mLegitymacja. W ramach wyboru przedmiotów rozszerzonych, uczeń swobodnie wybiera zajęcia i przedmioty dodatkowe. Szeroki zakres działań nauczycieli umożliwia im osiąganie sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach, projektach edukacyjnych, w wolontariacie i w pracy na rzecz środowiska lokalnego. Od kilku lat szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i tematycznych na szczeblu centralnym. Uczniowie II LO są laureatami wielu konkursów (wygrywają cenne nagrody, indeksy, wyjazdy zagraniczne), są stypendystami różnych szczebli. Młodzież podejmuje się i realizuje szereg inicjatyw na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. W tradycję szkoły wpisane są imprezy: np. rajd integracyjny dla klas I, Wasz Talent, Dzień Patrona, Gala Absolwenta, Szkolny Budżet Obywatelski. Stałymi punktami współpracy uczniów, nauczycieli i partnerów szkoły są realizowane corocznie projekty: współpraca z Fundacją Inspirujące Przykłady, wymiana międzynarodowa z niemiecką szkołą z Osterholz, wymiana kulturowa w ramach współpracy z AIESEC, warsztaty ekologiczne i inne. Współpracujemy również z wyższymi uczelniami. Dzięki tej współpracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach w pracowniach uniwersyteckich. Liceum postrzegane jest w środowisku jako szkoła otwarta na potrzeby uczniów niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi. Nauczyciele tworzą atmosferę i przestrzeń przyjazną uczniom. W szkole działa szkolne Biuro Prasowe oraz radiowęzeł w których uczniowie ćwiczą warsztat dziennikarski. Ważnymi zadaniami szkoły są również działania mające na celu kształtowanie postaw empatycznych i wrażliwości na potrzeby innych ludzi, co przejawia się aktywnym udziałem młodzieży w akcjach charytatywnych i prozdrowotnych (koncerty, WOŚP, „Szlachetna paczka”, wolontariat PCK). Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Akademia Sukcesu 2.0 .  Dzięki licznym działaniom na rzecz środowiska lokalnego (min. współorganizowanie „Powiatowego Dnia Ziemi”, zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) młodzież II LO doceniana jest przez mieszkańców i buduje pozytywny wizerunek szkoły.

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”