Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
Dołącz do Nas
STEM_Week 16- 20.01.2023
Dzień Otwarty
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

     slologo2KRYTERIA egzaminu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej piłka ręczna.

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • inne dokumenty posiadane przez kandydata potwierdzające jego udział w olimpiadach i konkursach od szczebla powiatowego do ogólnopolskiego,
 • aktualne(ważne do 30.09.2023 roku), zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania piłki ręcznej (lub uprawiania sportu) wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci do Sportowego  Liceum  Ogólnokształcącego przy ZSO nr 2  powinni:

posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

 • zaliczyć próby sprawności fizycznej oraz umiejętności techniczno-taktycznychprzewidziane w testach sprawnościowych.

WYKAZ TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

(KANDYDAT MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW):

 

Testy sprawności fizycznej (ocena 0 – 40 punktów)- dziewczęta

 • szybkość - bieg na dystansie 60 metrów (ocena 0 – 10 punktów),
 • bieg „po kopercie” (ocena 0 – 10 punktów),
 • wytrzymałość – bieg na dystansie 800 metrów (ocena 0 – 10 punktów),
 • siła – ugięcia ramion w podporze przodem (ocena 0 – 10 punktów).

Testy sprawności fizycznej (ocena 0 – 40 punktów)- chłopcy

 • szybkość - bieg na dystansie 20 metrów (ocena 0 – 10 punktów),
 • moc ramion – rzut piłką lekarską 2 kilogramy oburącz znad głowy z ustawienia przodem (ocena 0 – 10 punktów),
 • wytrzymałość – bieg na dystansie 1000 metrów (ocena 0 – 10 punktów),
 • siła – podciąganie na drążku (ocena 0 – 10 punktów).

Testy umiejętności technicznych (ocena 0 -20 punktów) – dziewczęta + chłopcy:

Bramkarki + Bramkarze (ocena 0 – 20 punktów):

Ocena interwencji podczas rzutów z poszczególnych pozycji gry i podania

do szybkiego ataku.

Zawodniczki + Zawodnicy pola gry (ocena 0 – 20 punktów):

*ocena techniki wykonania rzutów z różnych pozycji gry,

*ocena umiejętności wykonywania zwodów,

* ocena wykonywania podań i chwytów.

           

Ocena gry właściwej zawodników pola gry (ocena 0 – 40 punktów) – dziewczęta + chłopcy:

Zawodnicy pola gry - ocenie podlega:

 • Umiejętność gry w działaniach defensywnych (ocena 0 – 20 punktów):

- poruszanie się, przechwyt, wygarnięcie, blokowanie, zachowanie się

w sytuacjach 1x1,

- aktywność i współpraca w podstawowych sytuacjach taktycznych

z zawodnikami z sąsiedniej strefy,

- cechy wolicjonalne w czasie walki sportowej.

 • Umiejętność gry w działaniach ofensywnych (ocena 0 – 20 punktów):

- poruszanie się, zwody, podania, rzuty, decyzje w sytuacjach 1x1,

- współpraca z zawodnikami na sąsiedniej pozycji w działaniach grupowych,

- umiejętność działania w sytuacjach 2x1, 3x2,

- aktywność w akcjach szybkich,

- cechy wolicjonalne w czasie walki sportowej.

Ocena gry właściwej bramkarzy (ocena 0 – 40 punktów):

Bramkarze – ocenie podlega:

 • Umiejętność gry bramkarza w różnych sytuacjach gry,
 • Efektywność interwencji i organizacji ataku szybkiego,
 • Cechy wolicjonalne w czasie walki sportowej.

     

Gazetka ekologiczna
New
Gazetka ekologiczna
Gazetka ekologiczna- kryzys klimatyczny
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
Religia w regionie
menu
Religia w regionie
SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.