mat2

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/  2021

   HARMONOGRAM

Termin

Wydarzenie

28.08.2020r.

 Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny.

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

8,9,10 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami

15 września 2020 r.

Rada Pedagogiczna.

5-9 października 2020

Konsultacje dla uczniów

14 października 2020 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej (14 października)

Ślubowanie klas I

20 października 2020 r.

Konsultacje dla rodziców.

2 listopada 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych.

RP szkoleniowa.

3-6 listopad 2020 r.

Konsultacje dla uczniów.

10 listopada 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)

11 listopada 2020 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy.

24-27 listopada 2020 r.

Matura próbna.

1 grudnia 2020 r.

Wywiadówki i konsultacje dla rodziców.

7-11 grudnia 2020 r.

Konsultacje dla uczniów

23 grudnia 2020 r.

Wigilia szkolna

23 grudnia 2020 r.–1 stycznia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

4,5 stycznia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych. RP szkoleniowa.

6 stycznia 2021 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

11-15 stycznia 2021 r.

Konsultacje dla uczniów.

15 stycznia 2021 r.

Dzień Patrona

22 stycznia 2021 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

26 stycznia 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne RP.

28 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami

1 lutego–14 lutego 2021 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

Ferie zimowe

1-5 marca 2021 r.

Konsultacje dla uczniów.

9 marca 2021 r.

Wywiadówki i konsultacje dla rodziców.

marzec 2021 r.

Próbny egzamin maturalny

19 lub 22 marca 2021 r.

Dzień otwarty

???  marca 2021 r.

Rekolekcje . Rada Pedagogiczna.

01–06 kwietnia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

7- 13 kwietnia 2021 r.

Konsultacje dla uczniów.

23 kwietnia 2021 r.

Wystawianie ocen końcowych klasy III.

27 kwietnia 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne RP. Szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego.

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych.

1 maja 2021r.

Święto Pracy.

4-6 maja

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych.

3 maja 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

4 maja 2021 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego

7- 20 maja 2021 r.

Część ustna egzaminu maturalnego

10-14 maja 2021 r.

Konsultacje dla uczniów.

18 maja 2021 r.

Wywiadówki i konsultacje dla rodziców.

3 czerwca 2021 r.

Boże Ciało

4 czerwca 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych.

7-11 czerwca 2021 r.

Konsultacje dla uczniów.

1 połowa czerwca

Obchody 30-lecia szkoły.

18 czerwca  2021 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

22 czerwca 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne RP.

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Zebranie podsumowujące RP.

5 lipca  2021 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminów maturalnych

25–31 sierpnia 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
 • Wielkanoc – 4 kwietnia 2021 r.
 • Poniedziałek Wielkanocny –5 kwietnia 2021 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,
 • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

                                                                                                                


           

 

 

 

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”