Akademia & Sukcesu 2.0
10& Lat
10 lat istnienia SLO
Przeciągnij & Upuść
Tworzymy dynamiczny interfejs układów oraz menu
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2020
W XXII Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 będzie uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

kalendarium

 

 Powstanie Szkoły:

 

  • Kurator elbląski Sylwester Kalinowski, po konsultacji z władzami Kwidzyna oraz dzięki zaangażowaniu dyrektor delegatury Jadwigi Gajdamowicz podejmuje decyzję o powołaniu do życia w mieście II Liceum Ogólnokształcącego.
  • III.1991 – na mocy zarządzenia nr 9/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu z dnia 5.02.1991 r. utworzone zostaje II Liceum Ogólnokształcące.

 

Rok szkolny 1991/1992

 1.09.1991- II Lliceum Ogólnokształcące rozpoczyna działalność. Jego dyrektorem zostaje Mariusz Król.  W pierwszym roku działalności szkoła otwiera cztery oddziały dla 125 uczniów, których uczy 13 nauczycieli. Troje z nich było zatrudnionych na pełnym etacie,  natomiast pozostali to tzw. nauczyciele dochodzący. 

Rok szkolny 1992/1993

 1993- Rada Miejska i Kuratorium Oświaty w Elblągu podjęły decyzję o budowie nowego budynku szkolnego dla II LO w Kwidzynie.

 Rok szkolny 1993/1994

 01.X.1993- Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek II LO w Kwidzynie. Początek budowy nowego budynku szkoły.. 

Rok szkolny 1994/1995

 I.1995- Przeprowadzka do nowego budynku szkoły, na ul. Słoneczną 2.

I.1994- Bal charytatywny – jego celem było dofinansowanie szkoły i operacja chorej koleżanki. (karnawałowy).

27.I.1995- Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku szkoły i jego poświęcenie.

28.I.1995- Pierwsza Studniówka.

27.III.1995- Rozpoczęcie współpracy II LO i Amerykańskiego Korpusu Pokoju.

VI. 1995- Pożegnanie klas czwartych pierwszych Absolwenów szkoły.

09.06.1995- Początek pierwszego egzaminu maturalnego.

Rok szkolny 1998/1999

 24.02.1999- Powszechne głosowanie w celu wyłonienia patrona szkoły – zwyciężyła kandydatura Stanisław Wyspiańskiego.

25.02.1999- Rada Pedagogiczna uchwałą zatwierdza przystąpienie do realizacji zadania nadania imienia Szkole. Zgadza się również Rada Szkoły.

 1.03.1999-  Szkoła przystępuje do programu SOCRATES COMENIUS. Temat naszego projektu: „Moja szkoła i jej otoczenie – wyobrażenia i oczekiwania młodzieży w jednoczącej się Europie”.

 

Rok szkolny 2000/2001

 18.10.2000-  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie II LO w Kwidzynie składają Wniosek o nadanie imienia II Liceum Ogólnokształcącemu Kwidzynie do Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, pani Urszuli Marchlik.

13.01.2001- I Zjazd Absolwentów.

15.01.2001-  Święto Szkoły – Nadanie Imienia szkole. Gość honorowy – minister edukacji narodowej – pan Edmund Wittbrodt, wicewojewoda E. Głombiewski. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sali gimnastycznej.

IV.2001- Uczniowie klas czwartych fundują dwa witraże, inspirowane twórczością Wyspiańskiego, które zostały wstawione w balustradę pod kopułą.

 

1.IX. 2002 – Nowym dyrektorem zostaje Piotr Wiśniewski, a jego zastępcą Ewelina Braun.

 

Rok szkolny 2003/2004

 X.2003-  Wyjazd na Litwę na wernisaż organizowany przez Katarzynę Ślusarską.

28.I.2004- I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych „Die Deutschprachigen Lander”. Od tej pory szkoa na stałe będzie gospodarzem tego turnieju, który odbywa się co roku.

 

Rok szkolny 2004/2005

1.X.2004- szkoła otrzymuje Certyfiakt: „Szkoła z klasą”.

20-24.X.2004- szkola poraz kolejny bieże udział  w wymianie Aarscholt-Leuven-Bruksela-Bruggia: Wyjazd do Belgii w ramach programu Socrates Comenius.

XII.2004- szkoła przyłącza się do akcji Amnesty International – Maraton Listów.

Rok szkolny 2005/2006

26.XI.2005-  „Ogólnopolski Konkurs kabaretowy” w Kwidzynie.  Kabaret „Dwóch” (A.Serowaniec, M.Lubiński)             – II m-ce

27.IV.2006- Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża i Obrony Cywilnej – II LO: I m-ce

 

Rok szkolny 2006/2007

22-23.IX.2006- „Science on Stage 2” w Poznaniu - konkurs międzynarodowy (A. Serowaniec, M. Lubiński, K. Pakalski) – udział.

07.X.2006- II Zjazd Absolwentów.

I 2007- Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych  „Polska w NATO” ( Robert Miśkiewicz – III m-ce; Marcin Bednarz – V m-ce).

31 III 2007- „Rambit” Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego i Sztumskiego (III miejsce, I m-ce za kibicowanie).

Rok szkolny 2007/2008

XII 2007- I Wystawa Prac Plastycznych uczniów i nauczycieli.

Rok szkolny 2008/2009

8  X 2008-  Wizyta prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, p. Janiny Ochojskiej – tytuł Szkoły Globalnej. Podsumowanie projektu „Szkoła Globalna”.

X 2008 - Wyjazd studyjny do Szwecji (Sztokholm) jako nagroda w konkursie organizowanym przez Fundację Poszanowania Energii z Gdańska (uczeń Patryk Leszczyński).

27 II 2009-  XXV Wojewódzkie Seminarium Astronomiczne (I m-ce Joanna Rybicka, wyr. Joanna Wiśniewska) – kwalifikacja na XXV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne.

27 II 2009- II LO w TVN – gościnny występ ekipy „You can Dance” i pokaz przedpremierowy filmu „Kochaj i tańcz”, warsztaty taneczne (wygrana konkursu na hasło reklamowe filmu „W rytmie naszych serc”).

Rok szkolny 2009/2010

IX- X 2009 - II LO przyjazne niepełnosprawnym – budowa windy.

 9 IX 2009- „Droga do euro” – Ogólnopolski Konkurs zorganizowany przez NBP – I m-ce.

18 VI 2010- Wyróżnienie Anny Białkowskiej w ogólnopolskim konkursie „Jestem szefową”.

VI 2010- Łukasz Mroziak i Michał Maruszak - I m-ce w ogólnopolskich eliminacjach międzynarodowego konkursu wiedzy o NATO – ALIANTE 2010.

Rok szkolny 2010/2011

1 IX 2010- Rozpoczącie funkcjonowania Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Zesple Szkół Ogólnokształcących nr 2 .

18 VI 2011- Obchody XX-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego

Rok szkolny 2011/2012

III 2012- wyróżnienia dla uczniów szkołyOlimpijska młodzież w II LO: Kamil Bielecki, Karol Budzeń, Maciej Stanikowski, Karol Góralski – Indeks na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Katarzyna Trzaska – wyróżnienie na Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców.

 

Rok szkolny 2012/2013

14-19 I 2013- Przystąpienie szkoły do projektu AISEC. Wizyta studentów z AISEC: Dzun Nguyen (Wietnam), Patricia Rizzieri (Brazylia),  Janet Xi (Australia).

II 2013- Pierwszy szkolny koncert "Nasz Talent"

Rok szkolny 2013/2014

IX 2013- Powołanie nowego profilu w szkole -  klasy Bezpieczeństwa Publicznego.

XII 2013-  AISEC – wizyta studentów z Chin i Nowej Zelandii.

II 2014-  Podsumowanie wizyty studentów w ramach projektu AISEC „Enter your future” (Winnie z Chin, Jashi z Mauritius, Giancarlo z Brazylii).

IV 2014- Uczniowie i uczennice klasy sportowej  juniorki i juniorzy MTS wywalczyli MistrzostwoPolski.

4 IV 2014- Jubileuszowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. I m-ce: Dominika Nowakowska, II m-ce: Justyna Piekarska, III m-ce: Izabela Uschpelkat.

Rok szkolny 2015/2016

VI 2016- obchody 30 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego

I 2017- szkoła otrzymuje tytuł Brązowej Szkoły 

Rok szkolny 2018/2019

1 IX 2018 – dyrektorem zostaje Ewelina Braun, a jej zastępcą Wojciech Kapica.

I 2019- szkoła otrzymuje tytuł Brązowej Szkoły 

Rok szkolny 2019/2020

I 2020- szkoła otrzymuje tytuł Srebrnej Szkoły 

Rok szkolny 2020/2021

IX 2020 - 10 lecie Sportowego Liceum Ogólnokształcącego

 

class

Nauczyciele uczący w naszej szkole:

bezpieczeństwo publiczne

mgr Krzysztof Skoczek

biblioteka

mgr Mariola Bera

biologia

mgr Agnieszka Rośleń

mgr Alicja Tubaja

chemia

mgr Ewelina Braun Dyrektor szkoły,

mgr Małgorzata Zamośna

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Skoczek

mgr Alicja Tubaja

 edukacja prawna

mgr Marek Szwanke

 edukacja prozdrowotna

mgr Marzena Antoniów

mgr Agnieszka Rośleń 

etyka

dr Jarosław Braun

fizyka

mgr Maria Kołłupajło

 filozofia 

dr Jarosław Braun

 mgr Katarzyna Widz

geografia

mgr Elżbieta Braun

mgr Piotr Wiśniewski 

mgr Anna Bieńkowska

mgr Katarzyna Schmeltter

geometria analityczna i planimetria

mgr Beata Strzelczyk

historia, historia i społeczeństwo

dr Jarosław Braun

mgr Marek Szwanke

mgr Jarosław Szumowski

informatyka

mgr Wojciech Kapica Wice-dyrektor szkoły

mgr Wiesława Podgórska

j.angielski

mgr Ewa Chwiędacz- Feluś

mgr Aleksandra Czajkowska- Miś 

mgr Anna Dudziak

mgr Marzena Mertin

mgr Mariusz Olchowik

mgr Agnieszka Radomska

mgr Agnieszka Stefanowicz

j. francuski

mgr Hanna Taczkowska

j. niemiecki

mgr Aleksandra Czajkowska- Miś 

mgr Danuta Telefus

mgr Katarzyna Wojciechowska

j. polski

mgr Małgorzata Drzewińska

dr Albert Duzinkiewicz

mgr Beata Szynkiewicz

mgr Katrzyna Widz

mgr Ewelina Wąsik

j. rosyjski

mgr Agnieszka Stefanowicz

mgr Danuta Telefus

literatura i sztuka

dr Albert Duzinkiewicz

mgr Małgorzata Drzewińska- Mędrek

matematyka

mgr Justyna Kozłowska

mgr Beata Strzelczyk

mgr Teresa Woźniak

mgr Edyta Wesołowska

 muzyka

mgr Marcin Sawicki

 pierwsza pomoc przedlekarska

mgr Krzysztof Skoczek

mgr Alicja Tubaja

 plastyka

mgr Joanna Rodziewicz

 podstawy przedsiębiorczości

mgr Elżbieta Braun

mgr Maria Kołłupajło

 przyroda

mgr Elżbieta Braun

mgr Maria Kołłupajło

mgr Małgorzata Zamośna

mgr Maria Skalska

 religia

mgr Krzysztof Gabriel

ks. mgr Daniel Pałkowski

 terenoznawstwo

mgr Przemysław Jędras

 wiedza o kulturze

mgr Małgorzata Drzewińska

dr Albert Duzinkiewicz

 wychowanie fizyczne

mgr Mariusz Balawejder

mgr Henryk Dąbrowski

mgr Krzysztof Gerke

mgr Przemysław Jędras

mgr Dariusz Kuc

mgr Darisz Łyżwiński

mgr Wojciech Margulewicz

mgr Maciej Mroczkowski

mgr Małgorzata Nowicka- Klawitter

mgr Adam Tulisz

 

 

 

 

 

Od poniedziałku 6 listopada 2017 obowiązuje nowy rozkład dzwonków.  Długa przerwa została przeniesiona na godz. 12:20 (po 5 lekcji), tak, aby uczniowie mieli czas na zjedzenie obiadu. Miejscem wyznaczonym do spożywania obiadów są stoliki przy sklepiku szkolnym.


ROZKŁAD DZWONKÓW

Nr lekcji Lekcje
0 7:10 – 7:55
1 8:00 - 8:45
2 8:50 - 9:35
3 9:45 - 10:30
4 10:40-11:25
5 11:35-12:20
6 12:40 – 13:25
7 13:30 - 14:15
8 14:25 – 15:10
9 15:15 - 16:00
10 16:05 – 16:50

 

Pomorskie  Warsztaty Naukowe
New
Pomorskie  Warsztaty Naukowe
Po raz kolejny nasi uczniowie biorą udział w Pomorskich Warsztatach Naukowych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza".
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.