Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

c01Wczytywanie, wypisywanie, zmienne.    W poprzedniej lekcji nauczyliśmy się wypisywać proste komunikaty oraz – w ostatnim przykładzie – liczby całkowite. Aby program był w pełni interaktywny, musi być możliwe wczytywanie danych wprowadzonych przez użytkownika. 

 

 Dane te trzeba w jakiś sposób przechowywać. Służą do tego zmienne. Zmienna odpowiada jakiemuś miejscu w pamięci komputera,

w którym można przechowywać określone dane. Najprostszym typem zmiennych są zmienne całkowite (przechowujące liczby całkowite). Żeby móc korzystać ze zmiennej, musimy ją w programie zadeklarować, czyli poinformować kompilator o chęci jej użycia. Deklaracja zmiennej całkowitej wygląda tak:

int nazwa_zmiennej;

 • Słowo int informuje kompilator, że zmienna jest typu całkowitego (ang. integer). Natomiast dobór nazwy_zmiennej należy do programisty. Inne typy zmiennych będziemy wprowadzać w kolejnych lekcjach. Gdy zadeklarujemy zmienną, możemy wczytać coś do tej zmiennej – w przypadku zmiennej całkowitej będzie to oczywiście liczba całkowita. Wczytywanie wykonujemy podobnie jak wypisywanie, tylko używając słówka cin zamiast cout i odwrotnych dzióbków (>> zamiast <<). W poniższym programie wczytujemy jedną liczbę całkowitą i po prostu ją wypisujemy:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a;

cin >> a;

cout << "Wczytana liczba to: " << a <<

endl;

}

 • Jeżeli skompilujesz i uruchomisz ten program, to "zatrzyma się" on, oczekując, aż podasz mu (wpiszesz na klawiaturze) jakąś liczbę całkowitą, np. 123. Kiedy wpiszesz liczbę i naciśniesz Enter, program wypisze liczbę wraz z komunikatem i zakończy działanie. Zauważ, że w przeciwieństwie do napisów-komunikatów, nazwy zmiennej nie umieszczamy w cudzysłowach. W kolejnym programie wczytujemy i wypisujemy dwie liczby. Zauważ, że przy wypisywaniu musimy je jakoś rozdzielić, np. poprzez spację lub endl. Natomiast program da sobie radę z ich wczytaniem niezależnie od tego, czy zostaną podane w tym samym wierszu czy w różnych wierszach, a także niezależnie od dodatkowych spacji wprowadzonych przez użytkownika.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{ int a; int b;

cin >> a >> b;

cout << "Wczytane liczby to: " << a << " " << b << endl;

}

 • Po wczytaniu zmiennych całkowitych możemy traktować je w programie tak jak liczby. Poniższy program wczytuje długości boków prostokąta i oblicza pole i obwód tego prostokąta. Zauważ, że jeśli używamy kilku zmiennych tego samego typu, możemy umieścić je, po przecinku, w jednej deklaracji:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{ int a, b;

cin >> a >> b;

cout << "Pole: " << a * b << " obwod: " << 2 * (a + b) << endl;

}

 • Spośród standardowych działań dostępne jest dodawanie +, odejmowanie - i mnożenie *. W przypadku liczb całkowitych możemy też korzystać z dzielenia z resztą, przy czym / oznacza iloraz, a % resztę z dzielenia:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a, b;

cin >> a >> b;

cout << a << " / " << b << " = " << a / b << " r. " << a % b << endl;

}

Dla wejścia: a=14a=14, b=5b=5

Wynikiem  jest: 14 / 5 = 2 r. 4

Styl programów

Należy wiedzieć o kilku ograniczeniach dotyczących nazw zmiennych.

 • Nazwa zmiennej może składać się z małych i wielkich liter, cyfr oraz znaku podkreślenia _, przy czym nie może zaczynać się od cyfry. W przeciwieństwie do niektórych języków programowania, w nazwach zmiennych rozróżniane są małe i wielkie litery – właściwie w nazwach zmiennych polecamy w ogóle nie używać wielkich liter.
 • Deklaracja zmiennej może zostać umieszczona w programie w dowolnym miejscu przed miejscem, w którym chcemy ze zmiennej skorzystać (czyli np. wczytać lub wypisać jej wartość). Nazwy zmiennych nie mogą się powtarzać.
 • Dobrze jednak dbać o to, by Twoje programy wyglądały jednolicie – wtedy za kilka dni łatwiej będzie Ci do nich powrócić. Kilka powszechnie używanych konwencji, które pomagają zwiększyć czytelność kodu źródłowego, m.in.:
  • każdy operator matematyczny (dodawanie, odejmowanie itp.) jest otoczony z obu stron pojedynczymi spacjami,
  • po każdym przecinku jest spacja,
  • na końcach wierszy nie ma dodatkowych spacji,
  • każdy wiersz funkcji main() jest wcięty w prawo na taki sam odstęp (to pozwala wyróżnić w kodzie zawartość tej głównej funkcji).
 • Komentarze są to fragmenty kodu źródłowego, które kompilator zupełnie pomija. Ich celem jest zazwyczaj objaśnianie pewnych fragmentów kodu (dla siebie lub dla innych czytelników kodu) albo tymczasowe usuwanie (wykomentowywanie) pewnych fragmentów kodu, których w danym momencie nie chcemy jeszcze na trwałe usuwać, ale chcemy, żeby nie były one aktywne. W C++ są dwa typy komentarzy, które wyglądają tak:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a, b; // kompilator zignoruje wszystko do konca wiersza

cin >> a >> b; /* a taki komentarz ... moze zajmowac wiele wierszy, pod warunkiem, ze zamknie sie znakami: */

cout << "Iloraz: " << a / b << " reszta: " << a % b << endl;

 } //tu nie musi byc spacji, ale ze spacja ladnie wyglada

Zakres typu

Typ int pozwala przechowywać tylko liczby całkowite z ograniczonego zakresu: od −2147483648−2147483648 do 21474836472147483647, czyli mniej więcej od minus dwóch miliardów do plus dwóch miliardów. Jest to tzw. zakres typu. Próba umieszczenia w zmiennej tego typu liczby spoza zakresu (np. poprzez wczytanie czy w wyniku obliczeń) spowoduje błąd przekroczenia zakresu. Wówczas wynik będzie niepoprawny.

Ma to szczególne znaczenie, gdy w programie dodajemy dosyć duże liczby lub wykonujemy mnożenia. Przykładowo, jeśli uruchomimy program obliczający pole prostokąta i jako długości boków podamy 5000050000, otrzymamy kompletnie błędne pole prostokąta:

Pole: -1794967296 obwod: 200000

Dla wygody programisty, w języku C++ wprowadzono kilka typów całkowitych, różniących się zakresami. Poniżej umieszczamy listę tych typów. Na tym etapie nie musisz ich próbować zapamiętać – w początkowych lekcjach typ int będzie dla nas w zupełności wystarczający.

typ

zakres

short (pełna nazwa: short int)

[−32768,32767][−32768,32767]

int, long (pełna nazwa: long int)

[−2147483648,2147483647][−2147483648,2147483647]

long long (pełna nazwa: long long int)

mniej więcej [−1019,1019][−1019,1019]

unsigned short (pełna nazwa: unsigned short int)

[0,65536][0,65536]

unsigned int, unsigned long (pełna nazwa: unsigned long int)

[0,4294967296][0,4294967296]

unsigned long long (pełna nazwa: unsigned long long int)

mniej więcej [0,2⋅1019][0,2⋅1019]

Uwaga: Są inne kompilatory języka C++ (z których w tym kursie nie będziemy korzystać), w których typ int ma tylko zakres typu short int. Aby mieć absolutną pewność co do zakresu typu, można zamiast typu int używać typu long int.

1. Zagadka na rozgrzewkę- teoria grafów kolorowanie mapki.

2. Zadanie 1.

3. Zadanie 2.

ESA
New
ESA
Edukacyjna Sieć Antysmogowa
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Inspirujące przykłady
Sprawdź
Inspirujące przykłady
Projekt rozwijający kompetencje oraz świadomość młodego człowieka
Stan powietrza
menu
Stan powietrza
Stan powietrza
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.