Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

 c01Instrukcja przypisania. W tej lekcji opowiemy o innej metodzie nadawania wartości zmiennej poza jej wczytaniem. Jest nią instrukcja przypisania. Aby nadać zmiennej a typu int wartość 5, możemy użyć następującej instrukcji przypisania:

 

a = 5;

Przypisania tego typu zazwyczaj stosuje się do ustawienia początkowej wartości zmiennej. Jeśli przypisanie następuje bezpośrednio po deklaracji zmiennej, możemy je połączyć z deklaracją:
int a = 5;
Zamiast pojedynczej liczby w przypisaniu może także wystąpić dowolne wyrażenie matematyczne. Przykładowo, jeśli wczytaliśmy wartości zmiennych całkowitych y:
int a, b, x, y;
cin >> a >> x >> b;
y = a * x + b;
W ten sposób wprowadza się zmienną pomocniczą, co nierzadko pomaga uprościć obliczenia. W ten sposób w algorytmie rozwiązywania równania kwadratowego (patrz komentarz do poprzedniej lekcji) moglibyśmy wprowadzić zmienną pomocniczą Delta.

Co ciekawe, zmienna, której przypisujemy nową wartość, może wystąpić także w wyrażeniu po prawej stronie instrukcji przypisania! Np. w takiej instrukcji:

a = a + 3;
Jak to rozumieć? W instrukcji przypisania najpierw obliczana jest wartość wyrażenia po prawej stronie a o 3.

Zmiennym możemy wielokrotnie przypisywać różne wartości. To uzasadnia, dlaczego nazywamy je właśnie zmiennymi.

Czas na przykład. W znakomitej książce Mozaika matematyczna pod redakcją Endre Hodi (Wiedza Powszechna, Warszawa 1987) można znaleźć opis następującej zabawy-zgadywanki.

 

Alina mówi do Bolka: rzuć trzema kostkami, zapamiętaj wyniki i nie pokazuj mi. Pierwszy pomnóż przez 2, dodaj 5, pomnóż przez 5, dodaj wynik z drugiej kostki, pomnóż przez 10, na koniec dodaj wynik z trzeciej kostki i powiedz, ile Ci wyszło.

Bolek oznajmia Alinie sam wynik, po czym ona zawsze potrafi zgadnąć, jakie liczby wypadły na kostkach. W jaki sposób? Tym nie będziemy się tutaj zajmować – nie chcemy Ci psuć zabawy z rozwiązywania zagadki. W zamian za to napiszemy program, który działa zgodnie z procedurą wykonywaną przez Bolka. Wykorzystamy w nim jedną zmienną pomocniczą w, do której zastosujemy przypisania opisane w zagadce.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int kostka1, kostka2, kostka3;
  cin >> kostka1 >> kostka2 >> kostka3;
  int w = kostka1;
  w = w * 2;
  w = w + 5;
  w = w * 5;
  w = w + kostka2;
  w = w * 10;
  w = w + kostka3;
  cout << w << endl;
}
Załóżmy dla przykładu, że Bolek wyrzucił odpowiednio 4 oczka, 2 oczka i 1 oczko. Wówczas na powyższy program można spojrzeć jak na ciąg operacji wykonywanych na tablicy (lub na kartce z użyciem ołówka i gumki). Początkowa wartość zmiennej w to 4. Piszemy więc na tablicy liczbę 4. Kolejne przypisanie mówi: weź wartość zmiennej i pomnóż przez 2. Mażemy zatem z tablicy liczbę 4, a w jej miejsce piszemy ww kolejno przez 65, 67, 670 i 671.

Powyższy program moglibyśmy też napisać tak:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int kostka1, kostka2, kostka3;
  cin >> kostka1 >> kostka2 >> kostka3;
  int w1 = kostka1;
  int w2 = w1 * 2;
  int w3 = w2 + 5;
  int w4 = w3 * 5;
  int w5 = w4 + kostka2;
  int w6 = w5 * 10;
  int w7 = w6 + kostka3;
  cout << w7 << endl;
}
W ten sposób niepotrzebnie korzystamy z aż siedmiu różnych zmiennych, podczas gdy wystarczy do tego tylko jedna!

Skrócone instrukcje przypisania

W języku C++ są też dostępne skrócone instrukcje przypisania. Otóż zamiast:
a = a + b;
a = a - b;
a = a * b;
a = a / b;
a = a % b;
możemy napisać odpowiednio:
a += b;
a -= b;
a *= b;
a /= b;
a %= b;
Używając tych instrukcji, program z kostkami możemy napisać tak:
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int kostka1, kostka2, kostka3;
  cin >> kostka1 >> kostka2 >> kostka3;
  int w = kostka1;
  w *= 2;
  w += 5;
  w *= 5;
  w += kostka2;
  w *= 10;
  w += kostka3;
  cout << w << endl;
}
Jak okaże się w kolejnych lekcjach, szczególnie często wykonuje się przypisanie polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wartości danej zmiennej o jeden. Do tego celu można użyć skróconych instrukcji tzw. inkrementacji i dekrementacji:
a++; // to samo co: a += 1;
a--; // to samo co: a -= 1;
W nawiązaniu do pierwszej z tych instrukcji w dość dowcipny sposób stworzono nazwę języka programowania, którym posługujemy się w tym kursie: język C++ jest rozszerzeniem języka programowania C. Co ciekawe, poprzednikiem języka C jest język B, natomiast jego następca – niedawno powstały język będący alternatywą dla C++ – to język D.

A oto inny przykład. Zobaczymy, jak zastosowanie instrukcji przypisania może uprościć rozwiązanie zadania Czas z drugiej lekcji. Przypomnijmy, że należało w nim przeliczyć czas t sekund na zapis w godzinach, minutach i sekundach.

To zadanie można oczywiście rozwiązać bez użycia instrukcji przypisania, jednak z jej pomocą rozwiązanie staje się bardziej przejrzyste. Klucz do rozwiązania stanowi wprowadzenie trzech zmiennych: t, liczbę pełnych minut w tym czasie z wyłączeniem pełnych godzin i pozostałą liczbę sekund. Wartości tych zmiennych możemy obliczać w kolejności s lub odwrotnie. W poniższym programie obraliśmy właśnie kolejność odwrotną, natomiast rozwiązanie wybierające kolejność zgodną z podaną pozostawiamy już uczestnikom kursu.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int t;
  cin >> t;
  int g, m, s;
  s = t % 60;
  t /= 60;
  m = t % 60;
  t /= 60;
  g = t;
  cout << g << "g" << m << "m" << s << "s" << endl;
}

Bardziej złożony przykład

W tym przykładzie wykorzystamy większość elementów języka C++, których nauczyliśmy się do tej pory.

Wyobraźmy sobie, że przyszliśmy do automatu z napojami. Są w nim dostępne puszki z naszym ulubionym napojem, w cenie 6 zł za sztukę. Automat przyjmuje jedynie monety o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł. Niestety, na automacie znajduje się informacja, że nie wydaje on reszty – tak więc, chcąc zakupić ulubiony napój, musimy zawsze wrzucać do niego odliczoną kwotę 6 zł.

Zakładając, że w automacie dostępnych jest dowolnie wiele puszek naszego ulubionego napoju, chcielibyśmy wiedzieć, ile puszek możemy kupić za pomocą monet, które aktualnie mamy w kieszeni. Napiszemy program, który wczyta liczby poszczególnych typów monet, które mamy, i wypisze liczbę puszek, które chcemy kupić.

Myślenie nad rozwiązaniem warto rozpocząć od rozważenia wszystkich możliwych układów dających łącznie 6 zł. Są to:

6 = 5 + 1
6 = 2 + 2 + 2
6 = 2 + 2 + 1 + 1
6 = 2 + 1 + 1 + 1 + 1
6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Łatwo zauważyć, że w naszym zadaniu jest istotne, których układów będziemy używać. Np. w przypadku posiadania w kieszeni sześciu monet jednozłotowych i sześciu pięciozłotowych nie opłaca nam się ani razu używać układu 1+1+1+1+1+1, gdyż wtedy monety pięciozłotowe nam się już na nic nie przydadzą. Lepiej jest kupić sześć puszek napoju, korzystając z układu 5+1.

Zauważmy, że w ogóle najbardziej opłaca nam się używać układu 5+1. Jest to jedyny układ, w którym występuje moneta pięciozłotowa, więc jeśli którejś monety o tym nominale nie zużyjemy w ten sposób, to nie wykorzystamy jej już wcale. Co więcej, jest to jedyny układ używający tylko jednej złotówki. Gdyby nam miała zostać na końcu jakaś pięciozłotówka, a którąś jednozłotówkę wykorzystalibyśmy w innym układzie, moglibyśmy wyjąć ją z tego innego układu i stworzyć z tych dwóch monet układ 5+1. W ten sposób liczba stworzonych układów, czyli liczba kupionych puszek, na pewno by nie zmalała. Kontynuując to postępowanie, możemy uzasadnić, że rzeczywiście opłaca nam się stworzyć możliwie wiele układów 5+1.

Dalej możemy uzasadnić podobnie, że kolejnym najbardziej opłacalnym układem jest 2+2+2. Jeśli mamy układ z monetami dwu- i jednozłotowymi i odpowiednio wiele dwuzłotówek poza nim, możemy podmienić jednozłotówki z układu na te dwuzłotówki, otrzymując układ 2+2+2. Wtedy kupujemy puszkę, zużywając te dwuzłotówki, i kontynuujemy to podejście, aż zostanie nam łącznie mniej niż trzy dwuzłotówki. Nietrudno zobaczyć, że możemy je wszystkie umieścić w jednym układzie typu 2+2+1+1 lub 2+1+1+1+1, jeśli oczywiście wystarczy nam jednozłotówek, a pozostałe jednozłotówki wrzucać już do automatu po sześć.

Opisane pomysły możemy zapisać w postaci pierwszego rozwiązania. Użyjemy w nim zmiennej pomocniczej wynik, w której zapamiętamy liczbę już zakupionych puszek.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int n1, n2, n5;
  cin >> n1 >> n2 >> n5;
  int wynik = 0;

  /* 6 = 5 + 1 */
  if (n5 >= n1) {
    wynik += n1;
    n5 -= n1;
    n1 = 0;
  } else {
    // Pamietaj o zaktualizowaniu wszystkich zmiennych!
    wynik += n5;
    n1 -= n5;
    n5 = 0;
  }

  /* 6 = 2 + 2 + 2 */
  wynik += n2 / 3;
  n2 %= 3;

  /* 6 = 2 + 2 + 1 + 1
    6 = 2 + 1 + 1 + 1 + 1 */
  if (n2 >= 1 && 2 * n2 + n1 >= 6) {
    // Pamietaj o zaktualizowaniu wszystkich zmiennych!
    wynik++;
    n1 -= 6 - 2 * n2;
    n2 = 0;
  }

  /* 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 */
  wynik += n1 / 6;
  n1 %= 6;

  cout << wynik << endl;
}

Mamy tu trochę przypadków. Warto zastanowić się, czy nie dało się tego zadania rozwiązać prościej.

Zacznijmy od początku rozwiązania. Liczba układów 5+1, które jesteśmy w stanie stworzyć, jest równa min(n1,n5)min(n1,n5). Okazuje się, że w języku C++ dostępne są funkcje min i max. Aby mieć do nich dostęp, należy na początku programu dopisać jeden dodatkowy wiersz, w którym zadeklarujemy chęć używania podstawowych algorytmów w języku C++:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

Jednak nawet gdybyśmy o tym nie wiedzieli, moglibyśmy zamiast nich napisać prostą instrukcję warunkową, tak jak w jednym z zadań domowych w lekcji 3.

To pozwoli nam uprościć część rozwiązania dotyczącą przypadku 5+1. A co z pozostałymi przypadkami? Okazuje się, że z nimi będzie jeszcze prościej. Wyobraźmy sobie, że wszystkie monety dwu- i jednozłotowe, jakie pozostały nam po rozważaniu przypadku 5+1, ustawiliśmy w rzędzie – najpierw dwuzłotówki, a potem jednozłotówki. Jeśli będziemy je wrzucać do automatu w tym porządku, zakupimy dokładnie

(2 * n2 + n1) / 6;

puszek napoju. A przecież więcej się nie da, co wynika z sumy nominałów tych monet! Tak więc możemy wszystkie pozostałe przypadki skleić w jeden. Drugie rozwiązanie poniżej.

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
  int n1, n2, n5;
  cin >> n1 >> n2 >> n5;

  /* 6 = 5 + 1 */
  int wynik = min(n1, n5);
  n1 -= wynik;

  /* pozostale */
  wynik += (2 * n2 + n1) / 6;

  cout << wynik << endl;

}


ESA
New
ESA
Edukacyjna Sieć Antysmogowa
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Inspirujące przykłady
Sprawdź
Inspirujące przykłady
Projekt rozwijający kompetencje oraz świadomość młodego człowieka
Stan powietrza
menu
Stan powietrza
Stan powietrza
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.