Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2020
W XXII Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

pieczątka projektu„MYŚL RELIGIJNA I ŚLAD HISTORII DROGĄ MŁODZIEŻOWYCH WARTOŚCI”

SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI

 

Szczegółowy Opis Projektu            

Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2020/2021 w ramach współpracy z innymi szkołami i placówkami. Obejmuje tematyczne warsztaty integrujące młodzież (liceum, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, szkoła podstawowa). Projekt zaplanowano na 7 miesięcy (październik, listopad, grudzień 2020 oraz luty, marzec, kwiecień, maj 2021).

Zajęcia są prowadzone dwutorowo:

 • Zajęcia poznawcze o tematyce religijno – historycznej
 • Błogosławiona Dorota – jedyna święta na Pomorzu.
 • Wolontariat – Przykazanie miłości w praktyce.
 • Szlachetność rycerska.
 • Reguły Zakonu Krzyżackiego.
 • Etnografia Powiśla oraz części Żuław na przełomie XIX i XX wieku.
 • Znaczenie modlitwy w zakonie NMP oraz w życiu każdego z nas.
 • Zajęcia praktyczne – grafika komputerowa, decoupage
 • Praca w chmurze – tworzenie kont, bazy z materiałami do wykorzystania zebranymi przez uczniów (np. zdjęcia, grafiki)
 • Praca z programem graficznym GIMP – tworzenie pieczęci okolicznościowych i pocztówek
 • Decoupage – nanoszenie odcisku pieczęci na drewno - medalion

Warsztaty to 2 spotkania w miesiącu, gdzie podczas jednych uczestnicy mają okazję zapoznania się z wiodącym tematem religijno-historycznym, integrują się oraz podejmą dyskusję dotyczącą różnic i podobieństw w pojmowaniu wartości religijnych i moralnych kiedyś i dziś. Podczas drugich  uczą się grafiki komputerowej tworząc pieczęcie oraz pocztówki promujące projekt, szkołę, region. W tworzeniu pocztówek wykorzystują własne zdjęcia oraz te udostępnione w ramach integracji przez innych uczestników zajęć.

Ad 1) Zajęcia poznawcze – uczestnicy poznają szczegóły dotyczące historii,  osób i miejsc regionu, podczas dyskusji wyrażają swoje opinie na temat motywów działania, odkrywają jakimi wartościami kierowano się wcześniej. Czy dla nich te wartości mają jeszcze znaczenie, czy są nadal aktualne. Poznają szczegóły życia mieszkańców regionu – w tym, różnych grup społecznych. Tematyka pozwala im się zmierzyć z lokalną historią podpartą rozmowami na temat ciekawych ludzi.

Ad 2) Zajęcia praktyczne – uczestnicy pracują z programem graficznym, projektując pieczęcie okolicznościowe tematycznie związane z warsztatami, szkołą, regionem. Po ukończeniu pieczęci uczestnicy jej wydruk mogą nanieść na medalion techniką decoupage. Każdy z uczestników uczy się techniki zdobiąc medalion. Młodzież po zakończeniu zajęć zna preparaty; wie, że są to preparaty wodne, jak ich używać i zabezpieczyć pracę. Jedna, wybrana pieczęć zostanie wykonana profesjonalnie, tak by służyła jako stempel pamiątkowy.  

Integracja uczestników odbywa się poprzez gry zapoznawcze i zabawy integracyjne. Uczestnicy wspólnie pracują nad emocjami. Praca taka ma ćwiczyć kreatywność i tolerancje, pomoc odnaleźć się w grupie rówieśniczej. Uczestnicy powinni także uczyć się nawzajem od siebie. Organizatorzy na równi traktują młodzież szkolną i wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Uczestnicy pod koniec omawiania konkretnej tematyki mogą wykazać się wiedzą (krzyżówka, quiz, skojarzenia). Pracują samodzielnie. Liczba uczestników w zależności od edycji to maksymalnie 12 osób – po 4 z każdej szkoły/placówki.

Cel projektu 

Celem projektu jest poznanie historii regionu, ciekawych ludzi związanych z nim lokalnie oraz umożliwienie młodzieży integracji w środowisku rówieśniczym poprzez uświadomienie im wartości życiowych, jakie wyznają. Jak ważne są w ich codziennym życiu wartości religijne i moralne. Młodzież sama określa, co dla nich ma największą wartość: miłość, prawdomówność, zaufanie, szczerość i przyjaźń, rodzina i wiara. Poznając historie i zachowania ludzi mogą ocenić czy te wartości nie tracą na aktualności. Odkrywają, że wartości  to standardy ich myśli, postaw i zachowań, które określają kim są, jak żyją i jak traktują ludzi, a ich zachowania moralne nie krzywdzą innych.  Z założenia projekt ma odkrywać w uczestnikach pozytywne wartości, które ukształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie.

Część kreatywna warsztatów ćwiczy w uczestnikach pomysłowość, cierpliwość, i podzielność uwagi. Pozwala im wykazać się  w trakcie samodzielnego tworzenia.

Tematyka warsztatów dociera do młodych ludzi mimo, że wydawałaby się dla nich trudna od strony emocjonalnej. Organizatorzy dzięki pracy wychowawczej i doborze dobranej tematyki, w sposób konkretny docierają do uczestników.

Realizacja projektu jest prezentowana w lokalnych mediach. Dodatkowo prototypy okolicznościowych pieczęci i pocztówek uczestnicy będą mogli zaprezentować podczas obchodów 30-lecia II LO.

Na zakończenie projektu (ostatni miesiąc) zaplanowany jest wyjazd poznawczo-integracyjny Sztum -Mątowy Wielkie, który będzie jednocześnie nagrodą dla uczestników z udział w projekcie. Partnerem w projekcie jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

ANEKS DO SZKOLNEGO PROJEKTU AUTORSKIEGO

 

Realizację projektu zawieszono ze względu na przejście szkoły na nauczanie zdalne. Ze względu na integracyjny charakter zajęć i fakt, że w projekcie bierze udział młodzież z różnych szkół/placówek (liceum, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, szkoła podstawowa) niemożliwe było prowadzenie zajęć
on-line. Projekt zaplanowano na 7 miesięcy z czego w I semestrze  roku szkolnego 2020/2021 udało się połowicznie zrealizować tylko jedne zajęcia. Plan przewiduje wznowienie realizacji projektu w II semestrze. Ograniczenia czasowe zmusiły koordynatora projektu do zmiany planu zajęć i dopasowania go tak, by cała grupa mogła je realizować (uczestniczki projektu
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nie maja na bieżąco dostępu do komputerów z Internetem, a założeniem projektu było by wszyscy uczestnicy mieli równe szanse). Także izolacja młodzieży nie pozwoliła im na robienie zdjęć,  by wykorzystać je potem do projektowania pocztówek lub pieczęci.

Zmodyfikowano strukturę zajęć, by wszyscy chętni mogli się podczas nich realizować. Plan tematyczny wygląda następująco:

 • Luty 2021 - Reguły Zakonu Krzyżackiego.
 • Marzec 2021 - Etnografia Powiśla oraz części Żuław na przełomie XIX
  i XX wieku.
 • Kwiecień 2021 - Znaczenie modlitwy w zakonie NMP oraz w życiu każdego z nas.
 • Maj 2021 - wyjazd poznawczo-integracyjny Sztum -Mątowy Wielkie.

Zmieniono także zasady prowadzenia zajęć.

Do momentu pełnego powrotu uczestników do zajęć stacjonarnych w szkołach, tematy będą realizowanie w formie zdalnej, dostosowanej do potrzeb
i możliwości uczestników. Raz w miesiącu będą oni otrzymywali drogą elektroniczną od koordynatora projektu  materiały (linki do filmów, scany),
by moc zgłębić temat. W ciągu tygodnia od otrzymania materiałów mogą też kontaktować się mailowo z koordynatorem w celu doprecyzowania szczegółów realizacji. Otrzymują także test bądź krzyżówkę lub temat opisowy,
by sprawdzić swoją wiedzę. Otrzymują też wytyczne do wykonania pracy kreatywnej powiązanej tematycznie.

Przez tydzień od wysłania materiałów organizator jest w kontakcie
z uczestnikami i konsultuje na bieżąco ich wątpliwości, po tym czasie uczestnicy przesyłają drogą mailową do koordynatora projektu rozwiązany test, pracę opisową oraz zdjęcie z pracą kreatywną. 

By mimo wszystko integrować grupę uczestnicy ze wszystkich placówek będą prowadzili wspólny dziennik poznawczy poruszający wartości religijne
i moralne w temacie miesiąca. Będą też opisywali siebie samych, tak by mogli już coś o sobie wiedzieć, gdy będzie możliwe spotkanie. Koordynator wspiera uczestników w kontaktach międzypersonalnych. Jest pośrednikiem wymiany dziennika miedzy uczestnikami do czasu ich spotkania.

Opis zajęć poznawczych, zasady integracji oraz cel projektu pozostają bez zmian.

Koordynatorem i organizatorem całości projektu jest ks.Daniel Pałkowski.

Pomorskie  Warsztaty Naukowe
New
Pomorskie  Warsztaty Naukowe
Po raz kolejny nasi uczniowie biorą udział w Pomorskich Warsztatach Naukowych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza".
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
Religia w regionie
menu
Religia w regionie
SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.