suc2 Konsultacje dla uczniów 2- 6 marca. 

Konsultacje nauczycielskie przeznaczone są dla uczniów i odbywają się wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły. Kolejne konsultacje odbędą się 
2. Celem konsultacji jest:
a. wspieranie uczniów w ramach pomocy dydaktycznej,
b. pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
c. pomoc uczniom, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
d. umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności (zgodnie z procedurą),
e. umożliwienie poprawy oceny.
 
 
Plan konsultacji:
 
      2- 6.03.2020
No nazwisko imię data godzina sala
1. Andrejunas Elena  03.03 15:10 014
3. Babicki Mariusz 03.03 7:00 s. ul. Wiejska
4. Balawejder Mariusz 03.03 7:00 s. ul. Wiejska
5 Bera Mariola 03.03 14:15 czytelnia
7 Braun Elżbieta 04.03 15:15 15
8 Braun Ewelina 04.03 15:15  gab. dyrektora
9 Braun Jarosław 04.03 15:15  19
10 Chwiędacz-Feluś Ewa 05.03  15:15  107
11 Czajkowska-Miś Aleksandra  02.03 14:15  14
12 Dąbrowski Henryk  03.03 15:15  s.gimn.
14 Depka Anna  02.03  14:25  17
15 Drzewińska Małgorzata  05.03  15:15  p.nauczycielski
16 Duzinkiewicz Albert  04.03  14:25  108
17 Gabriel Krzysztof  05.03 15:15  0.14
18 Gajda Danuta  03.03 14:20 113
19 Gerke Krzysztof  6.03 14:30 sala gimn.
20 Gostkiewicz Marzena 02.03 18:00  210
21 Jędras Przemysław  06.03 15:15 s.gimnastyczna
23 Kapica Wojciech 04.03 15:15 s.117
24 Kołłupajło Maria  5.03 14:15  113
25 Kozłowska Justyna  06.03 07:00  212
26 Kuc Dariusz 05.03  15:15   s.gim.
28 Łyżwiński Dariusz  03.03 15:15  s.gim.
 29 Margulewicz Wojciech 04.03 15:15 stadion
30 Mertin-Wróbel Marzena  05.03 16:00 212
 31 Mroczkowski  Maciej 04.03 15:15 s. ul. Wiejska
32 Nowicka-Klawitter Małgorzata 04.03 15:15  s.gimnastyczna
33 Olchowik Mariusz  04.03 16:00  12
34 Pałkowski Daniel 05.03 15:15  014
35 Piasek Katarzyna 11.12 15:00 030
36 Podgórska Wiesława 03.03 15:10  117
37 Radomska Agnieszka  05.03 15:15 24
38 Rośleń Agnieszka 03.03 15:15 20
39 Sawicki Marcin 03.03 15:15  s.kinowa
40 Skoczek Krzysztof  03.03 15:15  19
41 Stefanowicz Agnieszka 06.03  14:25  14
42 Strzelczyk Beata 05.03 14.25  210
43 Szumowski Jarosław 02.03 15:15  12
44 Szwanke Marek  03.03  14:25  208
45 Szynkiewicz Beata  05.03 14:20 112
46 Ślusarska Katarzyna  03.03 15:15  110
47 Taczkowska Hanna  05.03 15:15 205
48 Telefus Danuta 02.03 15:15  105
49 Tulisz Adam  04.03 15:15  s.gim.
50 Widz Katarzyna  04.03 15:15 110
51 Wiśniewski Piotr  05.03 14:20 15
52 Wojciechowska Katarzyna  04.03 15:15  207
53 Woźniak Teresa 03.03 14:15 117
54 Zamośna Małgorzata  6.03 14:15  200
 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”