parents Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020. 

W związku z wytycznymi MEN o organizacji od 1 czerwca br. konsultacji dla uczniów na terenie szkoły oraz po otrzymaniu od Państwa informacji o potrzebach uczniów przesyłam harmonogram konsultacji. Przypominam jednocześnie, że w trakcie konsultacji obowiązują procedury wprowadzone Zarządzeniem nr 10/2020 w dniu 20.05.2020 przez p. Dyrektor ZSO nr 2 w Kwidzynie.

1 czerwca 2020 (poniedziałek)

15:00; s.24, klasa 1 GD (2 os.); A. Czajkowska-Miś

15:00; s.14, klasa 1 D (6 os.); M. Gostkiewicz

15:30; s. gimnastyczna 2E (1 os.); P. Jędras

16:00; s.117/2D/1GD (4 os.); T. Woźniak;

16:00; s.24,  klasa 1 D (1 os.); A. Czajkowska-Miś ;

2 czerwca 2020 (wtorek)

15:00; s. 24, klasa 2B (1 os.) ; E. Andrejunas;

15:00; s. 117/ IA/IB/IC(10 os.);  M. Szwanke; 

16:00; s.117/ 1D (2 os.); M. Szwanke; 

3 czerwca  2020 (środa)

15:00; s.117/2C/2D; K. Widz;

15:30; s.14/ IA/IB/IC/ID (4 os.);  D. Telefus;

16:30; s.14/ IIA/IIB/IIC (4 os.); D. Telefus;

16:30;s.24/1A; K.Wojciechowska

4 czerwca 2020 (czwartek)

15:30; s.14, klasa 2D (2 os.);  M. Olchowik;

5 czerwca 2020

13:00; s.117; klasa 2D (2 os.); T. Woźniak

14:30; s.14,  klasa 1 GE/ 1C (5 os.);  M. Gostkiewicz;

10 czerwca 2020

15:00; s.117,  klasa 2C/2D; K. Widz;

 Cel konsultacji:
a. wspieranie uczniów w ramach pomocy dydaktycznej,
b. pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
c. pomoc uczniom, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
d. umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności (zgodnie z procedurą),
e. umożliwienie poprawy oceny.
 
 
 
 
 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodniczący Piotr Soliwoda
  • zastępca Marzena Chrząstowska
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”