Działalność Samorządu Uczniowskiego

- organizacja życia szkolnego, działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej

- integracja społeczności szkolnej

- działalność społeczna i charytatywna

- promocja zdrowego odżywiania

 su3  su4su1

 

 

Imprezy szkolne:

 • Zdrowa Opcja – październik
 • Mikołajki- grudzień
 • Koncert Walentynkowy - Nasz Talent – luty
 • Dzień Kobiet – koncert życzeń – marzec
 • Piknik integracyjny

Działalność charytatywna:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń
 • Szlachetna Paczka - Zbiórka ubrań i żywności dla potrzebujących
 • Paczka dla Seniora, Paczka dla Rodaka
 • Koncerty i zbiórki charytatywne

Zorganizowano imprezy szkolne:

 • Dzień Chłopaka (konkursy) – wrzesień
 • Zdrowa Opcja – październik, listopad
 • Mikołajki- grudzień
 • Koncert Nasz Talent
 • Dzień Św. Walentego- luty
 • Dzień Kobiet - marzec
 • Piknik integracyjny

Wymiany międzynarodowe:

Wizyta studentów z organizacji studenckiej AIESEC

 • 9-15 grudnia 2013 (studenci z Brazylii, Chin i Wietnamu),10-16 stycznia 2014 (studenci z Nowej Zelandii i Chin)

10-14 luty 2014 (studenci z Chin, Mauritiusa i Brazylii), 1-21 stycznia 2018 Lucy Gomes z Brazylii, Jason Zhao
z Australii oraz Natashya Marcelina z Indonezji 

Zaproszeni przez szkołę goście opowiadali o swoich krajach i kulturze w formie prezentacji multimedialnych. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach. Bezpośredni kontakt z gośćmi pozwolił na przełamywanie barier językowych i kulturowych.