parents  Informujemy, że we wtorek 17 września 2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami dla klas I i II wg poniższego harmonogramu: 

 

 

 

Klasy I
16:15 - spotkanie z dyrekcją na sali gimnastycznej
16:45 - spotkania z wychowawcami
17:30 - Zebranie Rady Rodziców

Klasy II
16:30 - spotkania z wychowawcami
17:30 - Zebranie Rady Rodziców

 Braun Ewelina dyrektor,  sekretariat-gab dyrektora.

Miejsca spotkań z wychowawcami 

Liceum Ogólnokształcące 

klasa 1A wychowawca prof. Katarzyna Wojciechowska sala 205, ( klasa matematyczno- ekonomiczna po szkole podstawowej);

klasa 1B wychowawca prof. Agnieszka Stefanowicz sala 17,  ( klasa biologiczno- chemiczna po szkole podstawowej);

klasa 1C wychowawca prof. Beata Szynkiewicz sala 112,  ( klasa humanistyczno- lingwistyczna po szkole podstawowej);

klasa 1GA wychowawca prof. Beata Strzelczyk sala 210, (klasa matematyczna po gimnazjum);

klasa 1GB wychowawca prof. Małgorzata Zamośna sala 200, ( klasa biologiczno- chemiczna po gimnazjum);

klasa 1GC wychowawca prof. Albert Duzinkiewicz sala 108,  ( klasa humanistyczno po gimnazjum);

klasa 2A wychowawca prof. Elżbieta Braun sala 15,  (klasa matematyczna);

klasa 2B wychowawca prof. Mariola Bera w zastępstwie za prof. Alicję Tubaję sala 030, ( klasa biologiczno- chemiczna);

klasa 2C wychowawca prof. Katarzyna Widz sala 110, ( klasa humanistyczna);

Sportowe Liceum Ogólnokształcące 

klasa 1D wychowawca prof. Mariusz Olchowik sala 20, (klasa sportowo- mundurowa po szkole podstawowej);

klasa 1GD wychowawca prof. Danuta Telefus sala 113, (klasa sportowa po gimnazjum);

klasa 1GE wychowawca prof. Henryk Dąbrowski sala 19, (klasa mundurowa po gimnazjum);

klasa 2D wychowawca prof. Teresa Woźniak sala 117, (klasa sportowa);

klasa 2E wychowawca prof. Małgorzata Nowicka- Klawitter sala 208 (klasa mundurowa)

 

 

Breadcrumbs