NPRC logo

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem, którego celem rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

 

 

 

IMG 20190906 105818

 w tym zakup nowości wydawniczych. We wrześniu 2018 nasza szkoła przystąpiła do programu i złożyła wniosek, który został oceniony pozytywnie, przyznano nam pieniądze na zakup nowości  do biblioteki szkolnej. W marcu została przeprowadzona ankieta, na jej podstawie, a także na podstawie dalszych konsultacji, zarówno z uczniami jaki i nauczycielami została stworzona lista książek do zakupu. Pierwsze nowości ju

ż zostały wprowadzone na stan biblioteki i czekają na czytelników! Serdecznie zapraszamy! O kolejnych nowościach będziemy informować na bieżąco.

    
 

Breadcrumbs