Zajęcia z pierwszej pomocy dla studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wiedza oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo obywateli. Wiedzą o tym uczniowie naszych klas mundurowych. Nie tylko zdobywają i poszerzają swoje kompetencje w tej dziedzinie, ale także bez wahania niosą pomoc osobom poszkodowanym oraz dzielą się swoją wiedzą z innymi.

Po raz kolejny nasi uczniowie wraz Panem Krzysztofem Skoczkiem przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy, w ramach przedmiotu ratownictwo, dla studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Katarzyna Barańska, Wiktoria Wesołowska, Hubert Stępka oraz Mikołaj Brzycki 10 i 11 stycznia 2018 roku poprowadzili zajęcia praktyczne dla 39 studentów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa narodowego. Zakres szkolenia obejmował między innymi resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO), zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), zaopatrywanie urazów oraz postępowanie z osobą poszkodowaną w sytuacjach nieurazowych.

Posiadanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy pozwala naszym uczniom czuć się pewnie i bez kompleksów prowadzić zajęcia dla tak wymagającej grupy jak studenci. Należy podkreślić, że niedawno uczniowie klas mundurowych dzielili się swoja wiedzą, mogącą uratować życie, w przedszkolach, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kwidzynie, w szkołach podstawowych z terenu gminy Kwidzyn, a także wśród osób dorosłych jak chociażby grono pedagogiczne Gimnazjum w Wandowie. Posiadanie takiej wiedzy daje jeszcze jeden rodzaj pewności – pewności osobom znajdującym się w towarzystwie naszych młodych mundurowych, że znajdują się w dobrym towarzystwie.

 

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”