euroweekAgnieszka Stefanowicz i Ewa Chwiędacz- Feluś – nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  „zafundowały” swoim podopiecznym  sezonową bombę językową. Grupa  25. uczniów klas pierwszych uczestniczyła w obozie językowym Euroweek.

Zajęcia odbywały się w Międzygórzu- malowniczo położonej górskiej miejscowości na Ziemi Kłodzkiej. Agnieszka Stefanowicz i Ewa Chwiędacz- Feluś – nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  „zafundowały” swoim podopiecznym  sezonową bombę językową. Grupa  25. uczniów klas pierwszych uczestniczyła w obozie językowym Euroweek. Zajęcia odbywały się w Międzygórzu- malowniczo położonej górskiej miejscowości na Ziemi Kłodzkiej. Pięciodniowa dawka  języka angielskiego -zgodnie z  założeniami programu EuroWeek - Szkoła Liderów- ma na celu podniesienie nie tylko kompetencji językowych.

euroweek1

To specjalny  obóz edukacyjny pozwalający  młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Uczniowie  „Nowego” (oraz innych szkół z całego kraju) brali udział w zajęciach w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Przeprowadzone  warsztaty  miały na celu naukę i rozwój umiejętności w zakresie języka angielskiego, poznawanie obcych kultur oraz integrację między uczniami i wolontariuszami rozmaitych narodowości. Pochodzili oni niemalże ze wszystkich kontynentów świata. Zajęcia odbywały się  w języku angielskim, dzięki czemu każdy uczeń mógł sprawdzić swoje umiejętności i systematycznie  przełamywać  bariery językowe.  Nie przeszkodziło to jednak uczestnikom w zaprezentowaniu własnych języków i  kultury: nie  zabrakło także ciekawostek na temat nieznanych krajów. Dzięki temu uczestnicy przełamywali stereotypy i uczyli się przede wszystkim otwartości na odmienność i różnorodność.  Program po raz kolejny potwierdził, że młodzi ludzie potrafią uczyć się i bawić; niezależnie od pochodzenia, wyznania, czy koloru skóry.

 • Szkoła jest położona w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowo- rekreacyjnego oraz terenów leśnych "Miłosna"

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  • w ZSO funkcjonują:
  • 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  • ul. Słoneczna 2
  • 82-500 Kwidzyn
  • tel/fax 55 645 19 19
  • email: wyspian@2lo-kwidzyn.pl
  • www: 2lo-kwidzyn.pl
  • Dyrektor Szkoły
  • mgr Ewelina Braun
  • wice-Dyrektor Szkoły
  • mgr Wojciech Kapica
 • Pedagog szkolny mgr Hanna Taczkowska

  • Dyżury
  • Poniedziałek 9.40-12.35
  • Wtorek 9.40-13.25
  • Środa 9.50-13.25
  • Czwartek 11.30-13.25
  • Piątek 10.35-13.25
  • Psycholog – Magda Łucarz
  • Dyżury
  • wtorek 8.00-11.00
  • Sekretariat szkoły
  • mgr inż Bożena Grochowska
  • sekretariat szkoły czynny
  • Poniedziałek- Piątek 8-15
 • Staramy się, by do biblioteki można było zajrzeć zawsze, kiedy jest taka potrzeba, dlatego jest otwarta we wszystkie dni, w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 8.50-15.30
  • Wtorek 7.30-14.20
  • Środa 9.55-15.15
  • Czwartek 8.00-15.40
  • Piątek 7.30-14.20
  • Zapraszają
  • mgr Mariola Bera
  • mgr Beata Chudoba
  • mgr Hanna Taczkowska
 • Rada Rodziców ZSO nr 2

  • Przewodnicząca Beata Barczykowska
  • zastępca Witold Templin
  • Wpłaty na konto Rady Rodziców
  • 84 8300 0009 0008 3133 2000 0010 w tytule wpisać „wpłata na Radę Rodziców. Imię i nazwisko dziecka, klasa”