Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

slo

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych  Sportowe Liceum Ogólnokształcącym, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie  na rok szkolny 2024/2025.

I. Podstawa prawna: 

 1. Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (t.j.  Dz.U.  z 2021 r.  poz.  1082, z późn. zm.) 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431). 
 3. Zarządzenie nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. 

 II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym. 

 III. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025 

III.1. Kandydaci do Sportowego Liceum Ogólnokształcącego mogą składać dokumenty do następującej klasy pierwszej: 

 

Lp. 

Profil 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym  
(w grupie oddziałowej albo międzyoddziałowej) – 2 albo 3 przedmioty 

Nauczane języki obce (w grupie oddziałowej albo międzyoddziałowej)* 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

Sportowy  

(dyscypliny sportowe:

piłka ręczna chł.,  

piłka ręczna dz.  

piłka nożna chł.) 

1. Jęz. angielski 

2) Biologia** 

3) Matematyka 

1.J. angielski 

2.J. niemiecki albo j. rosyjski 

1.Jez. polski 

2.Matematyka 

3.Jęz. obcy II.1 

4.Biologia 

„Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” 

(dyscypliny sportowe: lekkoatletyka) 

2)  

Geografia** 

1.Jez. polski 

2.Matematyka 

3.Jęz. obcy II.1 

4.Geografia 

*grupa min. 16 os. 

**grupa min. 15 os. 

IV. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

IV.1. Wynik egzaminu ósmoklasisty w procentach uzyskany z przedmiotów:

 • język polski,
  • matematyka,
  - mnoży się przez współczynnik 0,35
 • język obcy nowożytny

- mnoży się przez współczynnik 0,3

IV.2. Oceny z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (tabela nr 1) przelicza się w następujący sposób:

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt

tabela nr 1: punkty za oceny na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych

Profil

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

sportowy

 

język polski,  matematyka, język angielski, biologia

OBOWIĄZUJE EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

"Bezpieczeństwo publiczne- edukacja dla służb mundurowych"

 

język polski,  matematyka, język angielski, geografia

OBOWIĄZUJE EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

 

szczegółowy regulamin rekrutacji w Sportowe Liceum Ogólnokształcącym .pdf

ESA
New
ESA
Edukacyjna Sieć Antysmogowa
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Inspirujące przykłady
Sprawdź
Inspirujące przykłady
Projekt rozwijający kompetencje oraz świadomość młodego człowieka
Stan powietrza
menu
Stan powietrza
Stan powietrza
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.