Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2020
W XXII Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

 konf logo  e-Konferencja otwierająca projekt “Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” 11 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn. Wydarzenie było zrealizowane w formule online. Szkoła ćwiczeń to zespół zaplanowanych działań szkół (szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących) a także placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i studentów.  FE poziom pl 1 1024x159

Szkoła ćwiczeń to szkoła, w której przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii poznawanej podczas studiów, a już pracujący – doskonalić swój warsztat pracy. To tutaj student pod kierunkiem nauczyciela szkoły ćwiczeń zmierzy się z praktyką edukacyjną w obszarach kształcenia i wychowania, a nauczyciele będą rozwijać swój warsztat pracy i dzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami. Szkoła ćwiczeń ma za zadanie wspierać nauczycieli oraz przygotowywać studentów do prowadzenia skutecznych działań umożliwiających rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów oraz dbanie o ich indywidualny rozwój.

Spotkanie było początkiem wspólnych działań Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń - Kwidzyn, czyli szkoły wiodącej i 7 szkół wspieranych oraz instytucji wspomagających. Celem konferencji było przedstawienie zadań realizowanych w ramach projektu oraz wynikających z nich korzyści dla uczniów, nauczycieli i studentów.

W projekcie udział weźmie 16 nauczycieli szkoły wiodącej – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie prowadzących kształcenie w zakresie matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz 40 nauczycieli z wyżej wymienionych dziedzin ze wszystkich pozostałych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński a także nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Ryjewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach i studenci. Instytucje wspomagające to Politechnika Gdańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kwidzynie.

zdjęcia 2

Konferencję otworzył Jerzy Godzik Starosta Kwidzyński, po czym głos zabrał Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku przedstawiając plany odnośnie funkcjonowania szkół tego typu w tworzonej dla województwa pomorskiego Strategii 2030. Następne punkty programu zreferował zespół projektowy. Aneta Mroczko zaprezentowała założenia projektu. Joanna Demczyna lider ds. szkoły ćwiczeń, z ramienia Kuratorium Oświaty w Gdańsku, omówiła rozwój szkół ćwiczeń w województwie pomorskim. Ewelina Braun Dyrektor ZSO nr 2 w Kwidzynie omówiła szanse dla szkoły wiodącej płynące z udziału w projekcie. Maria Kołłupajło koordynator merytoryczny przedstawiła korzyści dla nauczycieli i szkół wspieranych wynikające z udziału w projekcie.  Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia Dyrektora Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Kwidzynie, Ewy Wojtaś-Śmiejkowskiej, na temat „Pokolenia XYZ”. Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie Wiesławy Podgórskiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie, która krótko omówiła swoje doświadczenia w podobnym projekcie "Laboratorium Edukacji Przyszłości” realizowanym w Gdyni.

W konferencji uczestniczyli także: Teresa Szakiel, Zastępca Dyrektora ds. Edukacji Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku; prof. Irena Sorokosz, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Stanisława Gurbowicz, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku; Renata Ropela, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Danuta Woronowicz, Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

Adresatami konferencji byli licznie zgromadzeni przed komputerami dyrektorzy i nauczyciele szkół z powiatu kwidzyńskiego pracujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, Szkole Podstawowej Specjalnej w Barcicach Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Barcicach, Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Kwidzynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, Technikum nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, Zespole Szkół w Prabutach.

Projekt „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń – Kwidzyn” realizowany jest w okresie od 1.10.2020 - 30.09.2022r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość przyznanego dofinansowania to kwota 1.171.368,62 zł. Realizacja przewiduje liczne różnego rodzaju szkolenia, doradztwo metodyczne, wizyty studyjne na Politechnice Gdańskiej czy też wyjazd edukacyjny w ramach podsumowania projektu, a także m.in. remont 2 pracowni w ZSO nr 2 w Kwidzynie, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu. Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn będzie miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, miejscem dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, zdobywania nowych umiejętności i doskonalenia się nauczycieli. Powiślańska Szkoła Ćwiczeń – Kwidzyn jest jedną z czterech funkcjonujących tego typu szkół w całym województwie pomorskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia i zapraszamy do współpracy w ramach realizacji zadań Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń- Kwidzyn.

 poster

“Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

FE poziom pl 1 1024x159

 

 

Pomorskie  Warsztaty Naukowe
New
Pomorskie  Warsztaty Naukowe
Po raz kolejny nasi uczniowie biorą udział w Pomorskich Warsztatach Naukowych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza".
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Edukacja prawna
Sprawdź
Edukacja prawna
Uczestniczymy w projektach rozwijających wiedzę oraz świadomość prawną młodego człowieka
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
Religia w regionie
menu
Religia w regionie
SZKOLNY PROJEKT AUTORSKI
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.