Kontakt

Email

wyspian@2lo-kwidzyn.pl lub dyrektor@2lo-kwidzyn.pl

Phone

556451919

Adres

ul. Słoneczna 2; 82-500 Kwidzyn
ZSO nr 2 Kwidzyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
2 LO
2 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
klasa sportowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, klasa sportowa
klasa mundurowa
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, klasa mundurowa
srebrna tarcza 2022
W Rankingu "Perspektyw" II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł "Srebrnej szkoły".
szkoła ćwiczeń
ZSO nr 2 uczestniczy w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
zobacz więcej

 logobmpKonferencja podsumowująca działania w ramach projektu “Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”. Realizatorem Projektu był Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, zaś współrealizatorem Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

 

Dnia 20 grudnia 2022r. odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń – Kwidzyn”. Wydarzenie odbyło się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach.

Celem konferencji była ocena efektywności projektu, omówienie wsparcia systemu oświaty w województwie pomorskim poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

Adresatami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele szkół z powiatu kwidzyńskiego pracujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, Szkole Podstawowej Specjalnej w Barcicach Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Barcicach, Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Kwidzynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, Technikum nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, Zespole Szkół w Prabutach.

Spotkanie otworzył Starosta Kwidzyński Pan Jerzy Godzik. Następne punkty programu zreferowała: Anna Świątkowska (pracownik Starostwa Powiatowego w Kwidzynie) prezentując rezultaty projektu, Maria Kołłupajło (nauczyciel ZSO nr 2 w Kwidzynie) omówiła zrealizowane działania i formy wsparcia oraz  korzyści dla nauczycieli i szkół wspieranych wynikające z udziału w projekcie.  W dalszej części nauczyciele biorący udział w projekcie- Alicja Tubaja i Wojciech Kapica mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swojego uczestnictwa z perspektywy uczestnika projektu. Głos zabrała również Karolina Klikar nauczycielka szkoły wspieranej oraz uczeń szkoły ćwiczeń.

Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia psychologa Ewy Wrzesińskiej- Bani na temat: „Mózg nastolatka bez tajemnic… i jak to wszystko wytrzymać?” oraz wystąpienia Wojciecha Kapicy na temat urządzeń mobilnych i ich roli w edukacji

Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie Dyrektor ZSO nr 2 w Kwidzynie Eweliny Braun, która omówiła nowoczesne formy i metody pracy z uczniem w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: Renata Ropela, specjalista ds. współpracy z JST z ramienia Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Joanna Demczyna, lider ds. szkoły ćwiczeń z ramienia Kuratorium Oświaty w Gdańsku, a ponadto przedstawiciele Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego: Wiesław WosiakDanuta Woronowicz Tomasz Pisarek.

Projekt „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń – Kwidzyn” realizowany był w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2022r. Wysokość środków wydatkowanych w ramach projektu to 1 165 488,62 zł.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się m.in. liczne szkolenia, warsztaty dla nauczycieli szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych, konferencje metodyczne. Wykonano remont dwóch pracowni w ZSO nr 2 w Kwidzynie jak również zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt.

W projekcie uczestniczyło 18 nauczycieli i dyrektor szkoły wiodącej – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie oraz 43 nauczycieli i 8 dyrektorów ze wszystkich pozostałych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, a także ze Szkoły Podstawowej w Ryjewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach i 11 studentów. Instytucje wspomagające to Politechnika Gdańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kwidzynie.

1 

konferencja 3  konferencja 4

 

 

Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn jest miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, miejscem dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, zdobywania nowych umiejętności i doskonalenia się nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia i zapraszamy szkoły oraz nauczycieli do współpracy w ramach trwałości Powiślańskiej Szkoły Ćwiczeń- Kwidzyn. Projekt zakłada bowiem prowadzenie szkoły ćwiczeń po zakończeniu realizacji projektu przez min. 5 lat.


 FE poziom pl 1 1024x159

ESA
New
ESA
Edukacyjna Sieć Antysmogowa
zacznij z nami "Nowy" etap
Sprawdź
zacznij z nami "Nowy" etap
Dlaczego "Nowy" ? Najwyższe wyniki z matury. Rozwijamy pasje i zainteresowania. Dobrze przygotujemy Cię do studiów.
Wymiana międzynarodowa
Wymiana
Wymiana międzynarodowa
Młodzież z 2LO w Kwidzynie i niemiecka ze szkoły IGS z powiatu Osterholz realizuje wspólny projekt kulturalny.
poznaj Nas lepiej
Film
poznaj Nas lepiej
Szkolne Biuro Prasowe
Autorski projekt
Szkolne Biuro Prasowe
Tu wkrótce pojawią si informacje dotyczące Szkolnego Biura Prasowego
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
New
Powiślańska Szkoła Ćwiczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie uczestniczył w projekcie "Szkoła Ćwiczeń". Powiat Kwidzyński/ Starostwo Powiatowe w Kwidzynie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn”
CMI
CMI
Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Samorząd Uczniowski
SU
Samorząd Uczniowski
Tu wkrótce pojawi się artykuł
Inspirujące przykłady
Sprawdź
Inspirujące przykłady
Projekt rozwijający kompetencje oraz świadomość młodego człowieka
Stan powietrza
menu
Stan powietrza
Stan powietrza
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
Menu
10 lat Sportowego Liceum w Kwidzynie
To może być też Twoja historia.
Aplikacja OFFICE365
OFFICE365
Aplikacja OFFICE365
kORZYSTAMY Z APLIKACJI CHMUROWEJ
Akademia Sukcesu
Akademia Sukcesu 2.0
Akademia Sukcesu
Zapraszamy do Akademii Sukcesu 2.0 – kolejnej edycji autorskiego projektu, tym razem w wersji on-line.